Widtsköfle Gods

Bakgrund

På Widtsköfle Gods i nordöstra Skåne har man som grundfilosofi att med modern teknik, i stordrift producera livsmedel av bästa kvalitet med största möjliga hänsyn till människor, djur och miljö. Samtidigt vill man att investeringar som görs på gården ska ha en sund lönsamhet och med tanke på senaste årens nätavgiftshöjningar var nu tiden mogen för solceller.

Lösning

Solcellerna monterades på två separata tak som båda låg i söderläge och hade en optimal lutning. Totalt ligger där 750 solpaneler som täcker närmare 1 300 kvadratmeter och producerar ca. 200 000 kWh/år. Anläggningen syns mycket tydligt från vägen när man passerar godset.

Resultat

Carl-Georg Stjernswärd som äger Widtsköfle är mycket nöjd med upphandlingen och tyckte att installationen gick snabbt och att resultatet blev bra. Under projektets gång fick han även hjälp med myndighetskontakter och uppföljning av utbetalning för beviljade bidrag. Med solcellsanläggningen på plats är han mindre oroad över framtida elprishöjningar då merparten av den el han producerar går direkt till den egna förbrukningen.