Sparreholms församlingshem – 11,9 kW

Bakgrund

Flens församling installerade förra året en solcellsanläggning på Sparreholms Församlingshem. När taket skulle läggas om bestämdes också att de skulle titta på olika solcellslösningar. Som oberoende solenergiexpert fick vi förtroendet att genomföra hela projektet – från analys till installerad solcellsanläggning.

Lösning

I vår förstudie såg vi bland annat att alla ventilationsgenomförningar skulle störa placeringen av solpanelerna. Lösningen blev att vissa kunde läggas igen, vilket gjorde installationen enklare samtidigt som fler solpaneler fick plats på taket. När det kom till val av solpaneler fanns det flera önskemål från församlingen, bland annat krav på god etisk tillverkning. Tillsammans hittade vi en solpanel som uppfyllde kraven och hade en bevisat hög teknisk prestanda.

Resultat

Anläggningen som nu sitter uppe består av 45 solpaneler och beräknas årligen producera ca 11 500 kWh. Tillsammans med församlingen ser vi nu över fastighetsbeståndet för att hitta fler lämpliga tak och näst på tur är Flens Församlingshem