Övrabyborgs Gård

Strax söder om Tomelilla på skånska Österlen ligger Övrabyborgs gård. Här har en ny generation tagit över verksamheten och bland de många idéer som skulle verkställas så var solenergi något som tidigt prioriterades. 2016 byggdes en anläggning om 224 paneler och i år kommer satsningen att utökas med ytterligare 170 paneler. Vi har intervjuat Gustav von Platen som varit drivande i projektet.

Varför har du valt att satsa på solenergi?

Som den nya generation av jordbruk försöker jag lyfta blicken mot nästa generation och ser att ett hållbart alternativt för energikälla samt självförsörjning är vägen framåt. Fossila bränslen kommer att sakta försvinna och ersättas med, som det ser ut nu, el-drivet. Kan man då utvinna el från den största kraftkällan vi känner till, är det en investering vi gör idag för en besparing imorgon.

Vi var också tidigt ute och antog utmaningen som anordnas av Fossilfritt Sverige om att installera solenergi på minst ett tak fram till år 2020. Det gick snabbt att nå.

Vad är du mest nöjd med så här efter ett år av solelsproduktion?

Att veta att många av de delar av företaget som drivs på el faktiskt drivs av solen och inte fossilt bränsle.

Vad har du fått för reaktioner från medarbetare, grannar, vänner?

Mycket positivt. Många undrar om det är ekonomiskt hållbart, och då svarar jag att det är det i mitt fall.

Hur tycker du att EnergiEngagemang har fungerat som leverantör?

Jag tycker att de har skött sig mycket professionellt och har fokus på kundens förutsättningar och ekonomiska kalkyl.

Se gärna filmen om anläggningen på gården: