Maltesholm

Maltesholm är ett slott som ligger knappt två mil sydväst om Kristianstad på Linderödsåsen. Det uppfördes som ett renässansslott med bred vallgrav under åren 1635-1638. Sitt nuvarande utseende fick slottet under 1780-talet med valmat tak och putsad fasad. i anslutning till slottet finns också en magnifik slottspark som är öppen för allmänheten.

År 2017 fick slottet ett modernare utseende när den nuvarande ägaren monterade 264 solpaneler på en av ekonomibyggnaderna framför slottet.

Varför valde du att installera solenergi?

En investering i solenergi ser jag som en del i mitt arbete för att säkerställa framtida generationers möjlighet att fortsatt äga och förvalta gårdens kulturarv. Primärt handlar det om att minska kostnaderna. Elen är här en stor utgift och med solpaneler på taket skyddar jag mig från framtida elprishöjningar. Att det dessutom är ett hållbart energival gör att vi ser till att nyttja våra resurser på absolut bästa sätt. Vi har tidigare investerat i vindkraft så steget var inte långt till solenergi.

Har du något råd att ge andra som funderar på att installera?

När ekonomin är god är det viktigt att investera i infrastruktur som långsiktigt minskar kostnaderna.