Hjularöd Gods, Skåne – 192 kW

Bakgrund

På Hjularöd gods drivs en omfattande smågrisproduktion. Tillsammans med skog, växtolding och fastighetsuthyrning ser man nu solenergi som ytterligare en del till att driva gården så miljövänligt som möjligt. Anläggningen en av de större takinstallationer med solceller Skåne har.

Lösning

Anläggningen är dimensionerad utifrån gårdens förutsättningar och solcellspanelerna är fördelade på två stora tak. I och med den höga elkonsumtionen på gården beräknas det mesta av den solenergi som produceras att gå direkt till den egna elförbrukningen, något som Henrik Negendanck som är driftansvarig på Hjularöd tycker är bra.

– Solcellsanläggningen kommer stå för närmare 20% av den totala elförbrukningen på gården. Det är helt otroligt att en död yta som taket kan ge tillbaka så mycket.

Resultat

Efter ett halvårs drift det gjorts en första utvärdering som gav ett mycket positivt resultat. Produktionskurvan följer prognosen och tack vare en god solinstrålning har det producerats klart mer solenergi än beräknat, vilket ger ett extra plus i resultaträkningen.