BRF Ekbacksskolan – Stockholm

6 maj 2018 var det invigning av solcellsanläggningen på BRF Ekbacksskolans tak. På taket har det monterats 123 polykristallina paneler som beräknas producera ca 30 000 kWh solel per år.

Varför valde ni som BRF att installera solenergi?

Vi valde att installera solenergi främst för att vi ville ta ett steg för miljön, och när det dessutom visade sig över tid vara ekonomiskt lönsamt och ganska enkelt var det inte mycket att fundera över.

Vad var det som gjorde att ni valde EnergiEngagemang?

Vi valde EnergiEngagemang främst för det kunniga, seriösa och engagerade intrycket vi fick, bra pris och att ni erbjöd paneler som låg bra till miljömässigt på Silicon Valley Toxics Coalitions “Solar Scorecard”.

Vilka råd vill du ge andra BRFer som funderar på att installera solenergi?

Ta reda på så mycket som möjligt om processen och vad det innebär i kostnader, avbetalning och vinster i långa loppet etc. och presentera för medlemmarna, det finns inte mycket som kan tala mot att installera. Vi fick bifall direkt.

Hur har feed-backen varit från grannar och medlemmar?

Feedbacken hittills har bara varit positiv. Alla har tyckt att det var ett rätt steg att ta av flera skäl och tyckt att det varit spännande och roligt. Nu ska vi följa produktionen och så får vi se de närmsta åren hur utfallet blir.