BRF Ängspiren – Tyresö

Trots att bostadsrättsföreningen bara var två år gammal bestämde man sig för att starta ett nytt, stort projekt och installera solceller på taket.
– Vi såg att det skulle vara bra både miljömässigt och marknadsmässigt, säger Stefan Zetterberg, styrelseledamot i brf Ängspiren i Tyresö.

På en strandäng vid Erstaviken strax söder om Stockholm ligger brf Ängspiren. Trots att föreningen är så ny att de första medlemmarna flyttade in först 2017 valde man hösten 2019 att påbörja ett nytt, stort projekt i föreningen: solceller på taket.
– Vi var flera personer i styrelsen som tog initiativ i den här frågan nästan samtidigt, förklarar Stefan Zetterberg, styrelseledamot och den som blev projektledare för solcellsprojektet.
– Det starkaste skälet var att vi alla insåg fördelarna rent miljömässigt, men vi ville också minska beroendet av el från andra källor eftersom det redan då var mycket skriverier om elpriser och nätkapacitet. Dessutom skulle solceller öka värdet på våra hus, så det skulle vara marknadsmässigt bra för föreningen.

Sagt och gjort, föreningen tog kontakt med olika leverantörer och undersökte även möjligheten att få bidrag till installationen.
– Sedan kom pandemin i vägen och gjorde att vi fick skjuta på både stämman och beslutet. Men det gjorde inte så mycket för under den tiden sjönk priserna så då blev kalkylen ännu bättre.

Valet föll på EnergiEngagemang

Att valet tillslut föll på oss handlade dels om att vi kunde erbjuda den bästa offerten, men också att vi kunde erbjuda en kontaktperson på plats lokalt vilket underlättar tät kontakt med föreningen.
– Det är ju ett stort beslut för en liten förening som vår, men EnergiEngagemang visade just engagemang. De var hela tiden närvarande och visade att de tog oss på allvar. Vi som kunder kände att här är det någon som verkligen lägger manken till, vilket är oerhört värdefullt.

Flera argument som avgjorde

För att ytterligare stärka argumenten kunde EnergiEngagemang skriva in ett garanterat slutdatum för projektet i kontraktet.
– Vi hade fått solcellsbidrag beviljat i december 2020, med villkor att allt skulle vara installerat och klart den 30 juni 2021. Så för oss var det viktigt att kunna känna oss trygga med att det inte skulle bli någon fördröjning.

Brf Ängspiren består av två radhuslängor med tio lägenheter i varje, och ligger i nord-sydlig riktning. Det innebär att de 20 solpanelerna som sitter på varje fastighet är vända mot både öster och väster, vilket passar utmärkt på bostadshus där förbrukningen oftast är som störst morgon och kväll.
– Flera av oss har också valt elhandelsavtal med leverantörer som tillåter oss att ”spara” solel från sommaren och använda den på vintern, eftersom de då kan spara vattenkraft på sommaren och använda den på vintern istället.

Alla nöjda

Överhuvud taget är både Stefan Zetterberg som projektledare och medlemmarna mycket nöjda.
– Det fanns några som var lite tveksamma i början, men även de har i efterhand sagt att det här är det bästa vi har gjort. Vi värnar om miljön, vi producerar vår egen el, och sen att elkostnaderna minskar gör det hela ännu mer värdefullt.

Föreningens ordförande Matthias Dierauer håller med.
– Brf Ängspiren ligger naturskönt vid vattnet och för alla medlemmar står miljö högt på agendan. När vi i styrelsen insett att föreningen kunde bli självförsörjande på el och minska vårt klimatavtryck var det ett självklart val.