Rapport från Intersolar 2022

Intersolar heter världens största solelmässa som hålls i München varje år. EnergiEngagemang var på plats för att få koll på det senaste inom solcellsvärlden.

På grund av pandemin har mässan i München, i likhet med mycket annat varit nedstängd och senaste gången vi var på plats var 2019. Tre år senare var det äntligen dags för att ta del av alla produktnyheter, träffa leverantörer och branschkollegor och framförallt; inspireras. Mognaden för solenergi har kommit mycket längre på kontinenten och det finns mycket att lära sig av.

REPowerEU

Intresset för solenergi har varit svagare i Europa de senaste åren, men med kraftigt stigande elpriser har intresset på i stort sett samtliga marknader ökat enormt. Och inte kommer det att minska nu när EU kommisionen har presenterat sitt nya program REPowerEU.

Kapplöpning om effektivare paneler

Det var inga stora produktnyheter gällande själva solpanelerna. Det är tydligt att den befintliga kiseltekniken är dominerande och att producenterna tävlar med varandra om att ha den mest effektivaste panelen. Exempelvis visade Trina Solar, som vi jobbat mycket med, en modellnyhet där den helsvarta ”standardmodellen” är ca 2-3% effektivare och nu är uppe i 425W.

Batterier – inte bara för lagring

Stora batterier kommer att vara en del av det framtida elsystemet. För solenergins del handlar det inte bara om lagring som kan flytta solelen från dag till natt utan framförallt kommer batterierna få en viktigt roll att skapa balans i vårt elnät. Vi har tidigare berättat att HSB Solcellspark utanför Strängnäs är en del av frekvensmarknaden och det är här som den stora potentialen finns för batterilösningar. Här har leverantörerna färdiga paketlösningar från 200 kW och upp till 4 MW. Vi hoppas ha några på plats inom en snar framtid.

Europeiska leverantörer

De europeiska solpanelstillverkarna vädrar morgonluft i samband med att fler konsumenter önskar solpaneler som är tillverkade inom Europa. Samtidigt ska man veta att många tillverkare fortfarande är beroende av import av viktiga komponenter från framförallt Asien, men det finns undantag. Ett företag som heter Meyer Burger har tagit fram en solpanel där även kislet och solcellerna i panelen är tillverkade i Europa.

På mässan träffade vi flera olika europeiska tillverkare och för den som är intresserad kan vi nu erbjuda ett prisvärt alternativ från AxSun som har sin tillverkning i södra Tyskland.

Högre pris och längre leveranstid – en stor utmaning för branschen

I likhet med många andra marknader, pratades det mycket om priser och leveranstider. Vi har redan sett prisökningar på framför allt paneler och montagegods, samtidigt som många växelriktartillverkare flaggar för långa leveranstider. När nu EU går ut och vill skynda på omställningen lär efterfrågan öka ytterligare, vilket kan leda till ytterligare prisökningar och utmaningar att få fram material i tid. Som oberoende installatör gör vi på EnergiEngagemang vårt yttersta för att ha koll på vilka leverantörer som har de bästa produkterna tillgängliga som går att leverera till våra kunder.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?