Synes med jord- og miljøretten

I midten av juni var vi sammen med mark- og miljødomstolen i Växjö ute på utkikk etter Horshult-prosjektet. Fylkesstyret i Kronoberg fylke og Ljungby kommune var også tilstede med en rekke representanter.

En av sakene som MMD behandler nå er spørsmålet om strandvern er gitt eller ikke. Grunneieren hadde klargjort siktet ved å sette opp stolper og strekke tape for å vise avstanden som er planlagt fra skråningen ned til vannet og opp til gjerdelinjen, en avstand på rundt ti meter. Det andre båndet viser omtrent hvor panelbordet skal stå innenfor gjerdet, som er ytterligere 4-5 meter inn fra gjerdet. Målet var å på en tydelig og illustrerende måte demonstrere passasjen som skapes mellom gjerdet og skråningen og at den planlagte solcelleparken ikke hindrer tilgjengeligheten til vannet.


Emma Nygren Tibblin avatar
Vill du dela nyheten med någon?