Søknadsfrist for solcellestøtten 7. juli 2020

Regjeringen har uten forvarsel varslet at søknadsstopp for solcelletilskuddet innføres 7. juli 2020. I pressemeldingen kommer det også frem at ferdigstillelse av solcelleinstallasjoner for å få støtten, er fremrykket med seks måneder.

«Regjeringen har i dag vedtatt en forskriftsendring, som innebærer at datoen for når installasjonene skal være ferdigstilt fremrykkes med seks måneder; fra 31. desember 2020 til 30. juni 2021.» står det i pressemeldingen .
Forlengelsen av ferdigstillelsen er helt i tråd med det vi i EnergiEngagemang tidligere har drevet lobbyvirksomhet for. Rent praktisk betyr det at de som har søkt støtte har frist til 30. juni 2021 på å ha solcelleanlegget klart.

Frist 7. juli for støtten

For bedriftene og organisasjonene som ønsker å ta del i støtten er det viktig å handle raskt. 7. juli blir derfor siste dag du kan søke om støtten. Bakgrunnen for å innføre stopp nå er at solcelletilskuddet fra årsskiftet skal gjøres om til en Sol-ROT. Et fradrag tilsvarende dagens RUT- og ROT-systemer.

Men Sol-ROT vil kun gjelde privatpersoner og vil mest sannsynlig lande på et nivå tilsvarende 15 % av den totale investeringen. Hva som skjer med støtten til Bønder, BRFer, bedrifter og andre organisasjoner er uklart. Jonas Weissglas, som er markedssjef i EnergiEngagemang, har fått svar via Twitter fra Richard Nordin, som er Senterets energipolitiske talsperson. Han innrømmer at dette er et problem og at støtten muligens kan komme tilbake i høstbudsjettet, men at det er en forhandlingssak. Så hva bør du gjøre nå? Det avhenger av situasjonen du er i:

Har du allerede søkt om støtte, men ikke bygget et anlegg?

Sørg for å starte byggingen så snart som mulig. Du vil da kunne ha anlegget ditt klart i god tid.

Har du fått innvilget støtte, men har ennå ikke bygget et anlegg?

Samme her, sett i gang byggingen så snart som mulig. Hvis du har fått innvilget støtten, har du også fått en frist å forholde deg til.

Du har ikke søkt om støtte og er interessert i å bygge?

Ta kontakt med en av våre prosjektutviklere så hjelper vi deg med dokumentasjon for støtten og utarbeider en tidsplan for når byggestart kan starte.

Har du søkt om støtte og allerede bygget ditt anlegg, men fortsatt ikke fått svar om støtten fra Fylkesnemnda?

Gratulerer, nyt solcelleanlegget ditt. Ta kontakt med Fylkesnemnda seks måneder etter at du sendte inn søknaden for å se hvilken plass du har i køen.


admin avatar
Vill du dela nyheten med någon?