Ansökningsstopp för solcellsstödet 7:e juli 2020

Helt utan förvarning har regeringen meddelat att ansökningsstopp för solcellsstödet införs den 7:e juli 2020. I pressreleasen framgår det också att färdigställandet av solcellsanläggningar för att erhålla stödet, är framflyttat i sex månader.

“Regeringen har idag beslutat om en förordningsändring, som innebär att det datum då installationerna ska vara slutförda flyttas fram sex månader; från 31 december 2020 till 30 juni 2021.” står det i pressreleasen.
Förlängningen av färdigställandet ligger helt i linje med vad vi på EnergiEngagemang tidigare har lobbat för. Rent praktiskt innebär det att de som har sökt stöd har fram till den 30:e juni 2021 på sig att ha sin solcellsanläggning klar.

Deadline 7:e juli för stödet

För de företag och organisationer som vill ta del av stödet gäller det att raska på. Den 7:e juli blir alltså sista dagen som man kan söka stödet. Anledningen till att man inför stoppet nu är att solcellsstödet från årsskiftet kommer omvandlas till en Sol-ROT. Ett avdrag som liknar dagens RUT- och ROT-system.

Men Sol-ROTen kommer bara gälla privatpersoner och kommer med stor sannolikhet landa på en nivå motsvarande 15% av den totala investeringen. Vad som händer med stödet till Lantbrukare, BRFer, företag och andra organisationer är oklart. Jonas Weissglas som är marknadschef på EnergiEngagemang har via Twitter fått svar från Richard Nordin som är Centerns energipolitiska talesperson. Han medger att det här är ett problem och att stödet eventuellt kan komma tillbaka i höstbudgeten, men att det är en förhandlingsfråga. Så vad ska du göra nu? Det beror på i vilken situation du är:

Har du redan sökt stöd men inte byggt någon anläggning?

Se till att komma igång med bygget så snart som möjligt. Du kommer då kunna ha klar din anläggning i god tid.

Har du blivit beviljad stöd men ännu inte byggt någon anläggning?

Samma sak här, kom igång med bygget så snart som möjligt. Har du blivit beviljad stödet har du också fått en deadline att förhålla dig till.

Har du inte sökt något stöd och är intresserad av att bygga?

Kontakta någon av våra projektutvecklare så hjälper vi dig med underlag för stödet och tar fram en tidsplan när bygget kan starta.

Har du sökt stöd och redan byggt din anläggning, men fortfarande inte fått något svar om stödet från Länsstyrelsen?

Grattis, njut av din solcellsanläggning. Hör av dig till Länsstyrelsen ett halvår efter du skickade in ansökan för att se vilken plats du har i kön.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?