Rapport fra Intersolar 2022

Intersolar kalles verdens største solenergimesse, som arrangeres i München hvert år. EnergiEngagemang var der for å finne ut om det siste innen solcelleverdenen.

På grunn av pandemien har messen i München, som mye annet, vært stengt og sist vi var der var i 2019. Tre år senere var det endelig på tide å ta del i alle produktnyhetene, møte leverandører og bransjekolleger og fremfor alt; bli inspirert. Solenergiens modenhet har kommet mye lenger på kontinentet, og det er mye å lære av det.

REPowerEU

Interessen for solenergi har vært svakere i Europa de siste årene, men med sterkt stigende strømpriser har interessen i så å si alle markeder økt enormt. Og det blir ikke mindre nå som EU-kommisjonen har presentert sitt nye program REPowerEU.

Kapp for mer effektive paneler

Det var ingen store produktnyheter angående selve solcellepanelene. Det er tydelig at den eksisterende silisiumteknologien er dominerende og at produsentene konkurrerer med hverandre om å ha det mest effektive panelet. For eksempel viste Trina Solar, som vi jobbet mye med, en ny modell hvor den helsvarte «standardmodellen» er ca 2-3% mer effektiv og nå er oppe i 425W.

Batterier – ikke bare for oppbevaring

Store batterier blir en del av fremtidens strømsystem. Når det gjelder solenergi handler det ikke bare om lagring som kan flytte solenergien fra dag til natt, men fremfor alt vil batteriene ha en viktig rolle i å skape balanse i strømnettet vårt. Vi har tidligere fortalt at HSB Solcellspark utenfor Strängnäs er en del av frekvensmarkedet og det er her det store potensialet finnes for batteriløsninger. Her har leverandørene ferdige pakkeløsninger fra 200 kW og opp til 4 MW. Vi håper å ha noen på plass i nær fremtid.

europeiske leverandører

De europeiske solcelleprodusentene blåser morgenluft i forbindelse med at flere forbrukere ønsker seg solcellepaneler som er produsert i Europa. Samtidig skal det være kjent at mange produsenter fortsatt er avhengige av import av viktige komponenter fra spesielt Asia, men det finnes unntak. Et firma som heter Meyer Burger har utviklet et solcellepanel hvor silisiumet og solcellene i panelet også produseres i Europa.

På messen møtte vi flere ulike europeiske produsenter, og for de som er interessert kan vi nå tilby et rimelig alternativ fra AxSun, som har sin produksjon i Sør-Tyskland.

Høyere priser og lengre leveringstider – en stor utfordring for bransjen

I likhet med mange andre markeder var det mye snakk om priser og leveringstider. Vi har allerede sett prisøkninger på spesielt paneler og monteringsvarer, mens mange inverterprodusenter flagger for lang leveringstid. Nå som EU trekker seg og ønsker å få fart på overgangen, vil etterspørselen øke ytterligere, noe som kan føre til ytterligere prisøkninger og utfordringer med å skaffe materialer i tide. Som uavhengig installatør gjør vi i EnergiEngagemang vårt ytterste for å holde oversikt over hvilke leverandører som har de beste produktene tilgjengelig som kan leveres til våre kunder.


admin avatar
Vill du dela nyheten med någon?