Arctic Paper utvider sine forretningsområder og investerer i solenergi – har som mål å produsere 40 MW solenergi årlig

Økt behov for strøm, høyere energipriser og en grønn omstilling har gjort at papirfabrikken Arctic Paper i Grycksbo har tatt beslutningen om å bli egne kraftprodusenter. Dels for å dekke eget energiforbruk, og dels for selv å kunne tilby grønn, bærekraftig energi til markedet. Gjennom et nytt solcelleanlegg fra EnergiEngagemang har de tatt viktige steg mot målet om å produsere 40 megawatt solenergi årlig i 2030.

Totalt ruller 700 000 tonn grafisk papir ut fra Arctic Papers tre fabrikker i Sverige og Polen hvert år. For å produsere det kreves energi, mye energi, noe som har ført til at konsernet har våget seg inn i energibransjen de siste årene.

– Vi har allerede forretningsområdene papir, masse og emballasje, men nå har vi også forretningsområdet Power, sier Daniel Bergkvist Group Power Manager i Arctic Paper.

Den har allerede egen energiproduksjon via dampturbiner og vannkraft. Tanken framover er å satse mer på både sol- og vindkraft, ved det polske bruket er det allerede et solkraftverk som tilsvarer en energiproduksjon på 1.000.000 kWh. Men det kommer flere.

– Innen 2030 skal vi ha nullutslipp av karbondioksid, og energiproduksjonen skal utgjøre nærmere syv prosent av konsernets omsetning. Energiprisene øker og vi ser at vi kan gjøre en god handel dels ved å eie vår egen energiproduksjon, men også ved å tilby markedet grønn, bærekraftig energi. Målet er å bygge solkraftverk som til sammen skal produsere 40 000 000 kWh per år.

– EnergiEngagemang, som er vår leverandør, har gjort en fantastisk jobb, fremfor alt var det en veldig enkel og smidig installasjon. Og det gikk fort. Sier Daniel Bergkvist

Stefan Tegar, prosjektleder i EnergiEngagemang synes det er bra at prosessindustrien begynner å se de mange fordelene med solenergi. De har ofte store tak med gode forutsetninger for å installere større anlegg, i tillegg har de ofte høyest forbruk når solenergi genererer på sitt beste. Så på dagtid. Noe mange savner er at produksjonsindustrien er et unntak fra regelen om toppeffekt på 500kW før avgiftsplikt kommer i tillegg. En produksjonsindustri kan med andre ord installere et så stort solcelleanlegg de vil uten å måtte risikere å betale avgift på elektrisiteten som produseres.

Den solfylte sommeren har gjort at anlegget i Grycksbo har produsert over budsjett helt siden oppstarten, og Daniel Bergkvist ser ingen økonomisk tvil i disse fortsatt ganske store investeringene.

– De høye strømprisene vi har hatt i sommer har vist at solcelleinstallasjoner er en god investering som er kommet for å bli. Vår solcelleinvestering er en betydelig del av vår fremtidige energistrategi og en viktig del av vår energimiks.

Den store investeringen i energiproduksjon forventes også å øke verdien på hele selskapet.

– På den ene siden minimerer vi risikoen for å være avhengige av andre energiselskaper, og på den andre siden bygger vi en helt ny aktivaportefølje som vil avgjøre betydelig verdi i konsernet. Jeg har store forhåpninger om at dette vil være en veldig god avtale for våre aksjonærer. Avslutter Daniel.

Arctic Papers tilbyr papirprodukter og tjenester i premiumsegmentet og har en historie som går så langt tilbake som 1740 da fabrikken i Grycksbo ble grunnlagt. I dag er det tre fabrikker, to i Sverige og ett i Polen. Selskapet har en sterk tilknytning til miljø og bærekraft og har som strategi å alltid ligge et skritt foran myndighetens krav til miljøstandarder.


admin avatar
Vill du dela nyheten med någon?