Arctic Paper vidgar sina affärsområden och satsar på solkraft – har som mål att producera 40 MW solel årligen

Ett ökat elbehov, högre energipriser och grön omställning har gjort att pappersbruket Arctic Paper i Grycksbo tagit beslutet att bli egna kraftproducenter. Dels för att täcka sin egen energiförbrukning, dels för att själva kunna erbjuda marknaden grön, hållbar energi. Genom en ny solcellsanläggning från EnergiEngagemang har de tagit viktiga steg mot sitt mål att år 2030 årligen producera 40 megawatt solel.

Totalt 700 000 ton grafiskt papper rullar ut från Arctic Papers tre bruk i Sverige och Polen varje år. För att producera det krävs energi, mycket energi, något som har fått koncernen att de senaste åren ge sig in i energibranschen.

– Vi har sedan tidigare affärsområdena papper, massa och förpackningar, men nu har vi även affärsområdet Power, säger Daniel Bergkvist Group Power Manager på Arctic Paper.

Man har sedan tidigare egen energiproduktion via ångturbiner och vattenkraft. Tanken framöver är att satsa mer på både sol- och vindkraft, på det polska bruket finns sedan tidigare en solkraftsanläggning som motsvarar en energiproduktion på 1 000 000 kWh. Men mer ska det bli.

– År 2030 ska vi ha noll utsläpp av koldioxid, och energiproduktion ska stå för närmare sju procent av koncernens omsättning. Energipriserna ökar och vi ser att vi dels kan göra en bra affär genom att äga vår egen energiproduktion, men även genom att erbjuda marknaden grön, hållbar energi. Målet är att bygga solkraftverk som tillsammans ska producera 40 000 000 kWh per år.

– EnergiEngagemang som är vår leverantör har gjort ett fantastiskt jobb, framför allt var det en väldigt enkel och smidig installation. Och fort gick det. Säger Daniel Bergkvist

Stefan Tegar, projektledare på EnergiEngagemang tycker att det är bra att processindustrin börjar se de många fördelarna med solenergi. De har ofta stora tak med bra förutsättningar att installera större anläggningar, dessutom har de ofta allra högst förbrukning när solenergi genererar som bäst. Alltså under dagtid. Något som många missar är att tillverkningsindustrin är undantag från regeln om toppeffekt på 500kW innan skatteplikt tillkommer. En tillverkande industri kan med andra ord installera hur stor solcellsanläggning de vill utan att behöva riskera att betala skatt på producerad el.

Den soliga sommaren har gjort att anläggningen i Grycksbo har producerat över budget ända sedan start, och Daniel Bergkvist ser inga ekonomiska tveksamheter i de här ändå ganska stora investeringarna.

– De höga elpriserna vi har haft i sommar har visat att solcellsanläggningar är en god investering som är här för att stanna. Vår solcellssatsning är en betydande del av vår framtida energistrategi och en viktig del i vår energimix.

Den storskaliga satsningen på energiproduktion beräknas också höja värdet på hela bolaget.

– Dels minimerar vi den risk det innebär att vara beroende av andra energibolag, dels bygger vi en helt ny tillgångsportfölj som kommer att betinga ett betydande värde i koncernen. Jag har goda förhoppningar att det här kommer att vara en väldigt bra affär för våra aktieägare. Avslutar Daniel.

Arctic Papers erbjuder pappersprodukter och tjänster i premiumsegmentet och har en historia som går så långt bak som till 1740 då bruket i Grycksbo grundades. Idag har man tre bruk, två i Sverige och ett i Polen. Bolaget har en stark koppling till miljö och hållbarhet och har som strategi att alltid ligga steget före myndighetskrav gällande miljöstandarder.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?