Hur ställer sig de olika partierna till solenergi?

Vet du redan hur du ska rösta i höstens val? För många kanske det är en självklarhet, för andra inte alls. Vi har tittat lite närmare på hur de olika partierna ställer sig i energifrågan och då specifikt till solenergi och hur deras politik skulle påverka alla solfarmare.

Till att börja med har dagens globala elkris gjort energifrågan mer aktuell än någonsin. Oavsett vilket energislag partierna driver hårdast för är alla överens om att vi behöver mer el, och det snabbt. Detta har såklart gynnat solenergin som är ett kraftslag som både är fossilfritt och går snabbt att bygga. Alla partier utom Sverigedemokraterna har uttalat sig positiva till solenergi. Mest sticker dock Centerpartiet ut i solfrågan genom flera konkreta förslag som skulle underlätta och skapa incitament för utbyggnad av solcellsanläggningar i både stor och liten skala.
– Vi vill att alla oavsett bostadsform ska kunna bli solelsproducenter. säger Annie Lööf.

Vad säger då de olika partierna i sina partiprogram?

Socialdemokraterna

Vill ha 100 procent förnybart elsystem 2040 och nettonollutsläpp 2045. Detta genom fortsatt utbyggnad av förnybar energi, energieffektivisering, energilagring och ökad flexibilitet i produktionen av el vilket ska se till att rätt förutsättningar finns på plats för en successiv utfasning av kärnkraften, samtidigt som vi behåller en trygg elförsörjning. Uppmuntrar till mer solceller och vill förenkla utbyggnaden av vindkraft.

Moderaterna

Vill ha ny, effektiv kärnkraft för att fortsatt ha en stabil baskraft även i framtiden. Vill behålla befintliga kärnkraftverk samt bygga nya i både större och mindre skala. Är positiva till solenergi och ser det som ett viktigt komplement i framtiden.

Centerpartiet

Är mycket positiva till solenergi och vill öka andelen energi från sol i systemet genom att införa flera olika konkreta förslag och incitament för såväl privatpersoner som företag. Till exempel vill de avskaffa energiskatten för dig som använde din egenproducerade solenergi och förenkla möjligheten att bli delägare i en solcellsanläggning. Dessutom vill de att det ska bli lättare för privatpersoner att sälja sitt energiöverskott till grannar och dra ledningar så att man enkelt kan dela på solelen.

Centerpartiet vill se en nationell strategi för mer solkraft. Målet för den kommande mandatperioden är att öka solelen från dagens 1 TWh till 15 TWh, vilket motsvarar drygt tio procent av Sveriges nuvarande elanvändning. Till 2030 bedömer C att produktionen kan öka till 30 TWh.

– Med rätt insatser kan vi få en solkraftsboom i Sverige, där vi om bara några år kan få tio procent av hela Sveriges elanvändning som består av solenergi, säger Annie Lööf.

Liberalerna

Vill fokusera på fossilfria energislag, framför allt kärnkraft, vind och sol som kan producera el. Biobränslen kommer även de att vara viktiga. Liberalerna tycker att kärnkraften har en särställning då de anser att den är det enda fossilfria energislaget som både kan byggas ut i stor skala och som är planerbar. De hinder som finns mot att bygga ny kärnkraft vill de ta bort. Solenergin är ett av de kraftslag som går att bygga ut i stor skala. Det gör den till ett viktigt verktyg i klimatarbetet. Solenergi är de positiva till då den kan byggas ut närmast obegränsat. Den har fallit i pris och kan byggas nära förbrukarna vilket delvis förändrar utformningen av kraftsystemet. Energi som hushållen producerar själva för eget bruk ska inte beskattas enligt dem.

Miljöpartiet

Vill satsa stor på att bygga ut den förnyelsebara energiproduktionen med framförallt vind. Miljöpartiet vill att vi ska spara på energin och vill införa en lag om energieffektivisering där staten sätter mål som energibolagen blir skyldiga att uppnå. De vill betala en del av hushållens energibesparingar. Dels genom att enskilda hushåll ska kunna få ekonomiskt stöd, men också genom att skapa ett statligt energisparlån för renovering av lägenhetshus. ROT-avdraget vill de göra om för att stödja renoveringar och andra åtgärder som leder till energieffektivisering, förnybar energiproduktion eller minskad resursåtgång.

Sverigedemokraterna

Fokuserar på att öka mängden kärnkraft och vill permanent sänka energiskatten. Vill värna det kommunala vetot vid etablering av vindkraft. Säger ingenting om solenergi.

Vänstern

Vänsterpartiet vill se en kraftig utbyggnad av både land- och havsbaserad vindkraft i hela landet. De vill också se till exempel satsningar på förnybar elproduktion på lokal nivå och stöd för att offentliga byggnader ska få möjlighet att installera sol- och vindkraft. Vänsterpartiet säger nej till kärnkraft och vill se avveckling av kärnkraften så fort som möjligt.

Kristdemokraterna

KD lägger stort fokus på kärnkraft och vill förlänga livslängden de befintliga reaktorer vi har idag och samtidigt starta byggnationen av nya. Ser förnybar produktion som vind och sol som komplement till den planerbara produktionen.

Camilla Brodin på KD har tidigare uttalat sig om energifrågan i samband med ett besök hos EnergiEngagemang.
– Gällande storskalig solenergi framöver ser jag positivt på det. Vi kommer behöva mer el i framtiden, inte mindre el om vi ska klara klimatutmaningarna. Då kommer vi behöva mer av all fossilfri elproduktion. Vi ska vara stolta över den enrgimix vi har i Sverige idag, där vår baskraft som vatten- och kärnkraften är ett måste men som behöver kompletteras med både sol- och vindkraft.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?