Vallberga – framtidens foderfabrik investerar i solceller 

Vallberga Lantmän är ett lantbrukskooperativ verksamma i södra sverige som ägs gemensamt av kooperativets 900 medlemmar. Förutom de 129 000 ton foder de årligen producerar, bedriver de även spannmålshandel och förser lantbruk med förnödenheter som gödning, kem, utsäde och diesel. Dessutom driver de en butik i Vallberga där de hjälper alltifrån lantbrukare till villaägare, trädgårdsentusiaster eller djurägare att hitta det de söker bland butikens 12 000 artiklar. Nu tar de dessutom steget och blir egna solelsproducenter. 

På Vallberga ser man många anledningar att investera i solceller. Dels kräver de ingen insats från dem själva utan elen produceras utan att kräva något direkt underhåll. Dessutom säkerställer man ett fast, lågt elpris för lång tid framöver. Anläggningen, som är placerad på mark, kommer producera 478 000 kWh per år och kommer under sin livslängd att spara 5 724 517 kg CO2.  

Det känns bra att investera i förnyelsebar energi och vi kommer inte sluta med solcellerna. För värmebehandling av foder i fabriken har vi tidigare nyttjat gas men vid årsskiftet 22/23 gick vi över till pellets från svenska skogar. Vi kommer även jobba med energieffektivisering under 2023 för att få så hög verkningsgrad av energin som stoppar in i fabriken som möjligt. Säger Jörgen Karlsson. 

Att anläggningen placerades på mark beror framförallt på att man hade gott om markyta som inte lämpar sig för odling. Men man ser också fördelar i att anläggningen i framtiden är kommer vara enkel att serva, om det behovet uppstår. 

Jan Axelson är projektledare på EnergiEngagemang och är den som ansvarat för projektet berättar att det varit kul att jobba med en kund som är så engagerad.  

Kunden har under en längre tid velat satsa på solceller men inte haft några lämpliga byggnader att bygga på därför valde man att nyttja denna yta som inte är duglig för växtodling till en markanläggning. Solcellsanläggningen är ansluten direkt till fabrikens högspänningsanläggning och elen som kommer produceras kommer användas direkt i produktionen då spannmålshanteringen är i full gång under perioden då solen lyser som starkast.  

Både Vallberga och EnergiEngagemang tycker att projektet har flutit på bra, med förbehåll för vissa förseningar av material. Något som varit en stor utmaning för många under det senaste året.  

Det enda vi önskar vi gjort annorlunda är att vi borde gjort slag i saken tidigare och kommit igång redan sommaren 2021 när vi började titta på solenergi. Avslutar Jörgen.  


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?