Vallberga – fremtidens fôrfabrikk investerer i solceller

Vallberga Lantmän er et landbrukskooperativ som opererer i Sør-Sverige som eies i fellesskap av kooperativets 900 medlemmer. I tillegg til de 129 000 tonnene med fôr de produserer årlig, handler de også med korn og forsyner landbruket med forsyninger som gjødsel, kjemikalier, frø og diesel. I tillegg driver de butikk i Vallberga hvor de hjelper alt fra bønder til villaeiere, hageentusiaster eller dyreeiere med å finne det de leter etter blant butikkens 12.000 varer. Nå tar de også steget og blir sine egne solcelleprodusenter.

I Vallberga er det mange grunner til å investere i solceller. På den ene siden krever de ingen innspill fra seg selv, men strømmen produseres uten at det krever noe direkte vedlikehold. I tillegg sikres en fast lav strømpris i lang tid fremover. Anlegget, som ligger på land, vil produsere 478.000 kWh per år og vil i løpet av levetiden spare 5.724.517 kg CO2.

Det føles godt å investere i fornybar energi og vi slutter ikke med solceller. Til varmebehandling av fôr i fabrikken har vi tidligere brukt gass, men ved årsskiftet 22/23 gikk vi over til pellets fra svenske skoger. Vi skal også jobbe med energieffektivisering i 2023 for å få høyest mulig effektivitet av energien som går inn i fabrikken. Sier Jörgen Karlsson.

At anlegget ble lagt på land skyldes i hovedsak at det var rikelig med jord som ikke var egnet for dyrking. Men man ser også fordeler ved at anlegget vil være enkelt å betjene i fremtiden, dersom behovet skulle oppstå.

Jan Axelson er prosjektleder i EnergiEngagemang og er den som er ansvarlig for prosjektet.Han forteller at det var gøy å jobbe med en kunde som er så engasjert.

Kunden har i lengre tid ønsket å investere i solceller, men ikke hatt noen egnede bygg å bygge på, derfor valgte de å bruke dette arealet, som ikke egner seg for plantedyrking, til en grunnplante. Solcelleanlegget er koblet direkte til fabrikkens høyspentanlegg og elektrisiteten som skal produseres skal brukes direkte i produksjonen da kornhåndteringen er i full gang i den perioden sola skinner sterkest.

Både Vallberga og EnergiEngagemang synes prosjektet har gått bra, med forbehold om noen vesentlige forsinkelser. Noe som har vært en stor utfordring for mange det siste året.

Det eneste vi skulle ønske vi hadde gjort annerledes er at vi burde ha gjort ting tidligere og startet allerede sommeren 2021 da vi begynte å se på solenergi. avslutter Jörgen.


Emma Nygren Tibblin avatar
Vill du dela nyheten med någon?