Kan jag välja att sälja all el min anläggning producerat?

En solcellsanläggning kan antingen placeras innanför eller utanför din egen elmätare. Med utanför menar man att man byggt anläggningen som en fristående produktionsanläggning där all producerad el säljs direkt ut på elnätet.