Hur fungerar det att sälja överskottsel?

Om du har en solcellsanläggning men inte förbrukar all el den producerar jag du sälja överskottet. Det gör du genom att ingå ett produktionsavtal med din elleverantör som då åtar sig att köpa den el du inte själv använder. Vanligast är att elbolagen betalar timpris utifrån den nordiska elbörsen Nord Pools elspotpris, alltså vad elen kostar att köpa på marknaden den aktuella timmen.