fbpx
skip to Main Content

Välkommen till ett givande och matnyttigt webbinarium om solenergi och hur du kan bli din egen kraftproducent

solpaneler på gröna ängar

Låter 160 000 kr per hektar som en bra avkastning?
En av lantbrukets största utmaningar är lönsamhet. Här presenterar vi ett konkret förslag på hur du kan använda en mindre yta, upp till tre hektar, av din mark till att bygga ett solkraftverk och sälja elen direkt ut på nätet.

Använd sämre mark till att bygga egen solpark
Arealer som inte duger som produktiv åkermark kan vara utmärk för ett eget solkarftverk. En förutsättning är naturligtvis att marken är duglig för att få ned bärande stolpar och att den inte skyms av närliggande skog som kan kasta långa skuggor.

Agenda - Fredag 22 oktober kl. 14-15

14.00 – 14.10 – Solenergi i Sverige
Hur ser framtiden utför solenergi i Sverige? Vi tittar på hur utvecklingen har sett ut och visar på hur stor potential som finns.

14.10 – 14.30 – Elprisets utveckling framöver
Elprisets Ökade elpriser kan även skapa möjligheter. Vad elpriset tar vägen framöver är svårt att veta. Men här berättar vi vilka faktorer som styr elpriset och hur marknaden ser på den ökande elektrifieringen och utbyggnaden av vårt elnät.

14.30 – 14.45 – Bygg ett eget solkraftverk
Vi går igenom vilka förutsättningar som behövs för att bygga ett solkraftverk. Du får också en bra förståelse för vilken mark som passar och vilka tillstånd som du behöver söka.

14.45 – 15.00
Frågestund – Fritt fram att ställa vilka frågor du vill gällande solenergi.

Anmäl dig här

Vänligen fyll i namn och e-post nedan så skickar vi ut en länk i god tid innan webbinariet.

Storskalig solenergi till företag, lantbruk och fastighetsbolag

10-15 gånger högre avkastning
Avkastningen på ett solkraftverk kan estimeras till 10-15 gånger så hög som spannmålsodling. Men lugn, vi begär inte att du ska överge fin åkermark. Men oftast kan du hitta ett par hektar som inte är helt optimal för odling, men som istället skulle kunna användas och bli till ett fint tillskott till den övriga verksamheten.

Jämnar ut intäktsflödet
Värt att beakta är även faktumet att ett solkraftverk ger en bra differentiering av intäktsflödet på gården. Torra varma år med lite regn ger låg spannmålsskörd. Dessa år har du istället massor av sol och oftast höga elpriser – bingo för solkraftverket.

Back To Top