Vad händer med elpriset?

Tänk att elpriset skulle bli någonting man pratar om på middagar, utanför affären och vid lämning på förskolan. Att priserna just nu är höga har nog ingen missat, men vad beror det på? Går det att sia någonting om framtiden? Vi har låtit vår VD Johan Skördare svara på några frågor som vi tror att vi alla ställer oss ju nu.

Elpriset just nu är historiskt högt, varför är det så?

– Det är en stor och komplex fråga, men har framförallt att göra med tillgången på naturgas minskat markant i och med Rysslands invasion av Ukraina vilket både resulterat i att Ryssland strypt en stor andel gas, men också att EU jobbar aktivt för att fasa ut beroendet av naturgas från Ryssland. Detta sammanfaller med en stor elektrifiering i världen där elbehovet ökat snabbare än vi hunnit bygga ut både kraftproduktionen och kraftnätet. Nu under sommaren har vi dessutom sett extra höga elpriser i Europa som en effekt av att fransk kärnkraft legat nere, både för underhåll men också till stor del för att temperaturen i floderna där verken är belägna varit så hög att man av miljöskäl behövt stänga ner produktionen.

Vad kan man säga om framtiden och hur det kommer det att utveckla sig?

– Det är svårt att säga någonting säkert såklart, men som det ser ut just nu, verkar det som att priserna den närmaste tiden kommer att ligga högre än vi är vana vid. Även om Sverige har en stor elproduktion och exporterar en hel del el är bristen så stor i Europa att det kommer ta tid att bygga ut produktionen. Eftersom att elmarknaden är öppen påverkas Sverige av priserna i övriga EU.

På vilket sätt kan solenergi hjälpa till att sänka priserna?

– Solkraft är det kraftslag som är överlägset snabbast att bygga. Det är förhållandevis billigt och går snabbt och enkelt att montera och driftsätta vilket gör att man på kort tid kan öka mängden el i nätet. Man kan dessutom bygga lokalt där elbristen är som störst vilket motverkar stora kostnader för elöverföring. Solceller genererar el under dagtid då priserna är som högst. Dessutom finns numera effektiva batterilösningar som gör solelen kan lagras för att sedan portioneras ut på nätet jämnare under både dygn och årstider. Solenergi kan med andra ord effektivt sänka priserna både i Sverige och globalt snabbt genom utbyggnad.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?