Trygga tillgången på billig el med en egen solvision  

Elpriserna är på väg mot förra vinterns rekordnivåer och inget talar för en ljusning. Tvärtom. I takt med att elförbrukningen ökar, stiger också priserna. Men om du har en fastighet eller industri har du chansen att ta saken i egna händer. 

– Genom att göra en egen solvision kan du säkra tillgången till billig el samtidigt som du minskar koldioxidutsläppen, säger Jonas Almquist på EnergiEngagemang. 

Fram till sommaren 2021 låg elpriserna i Sverige på 20–30 öre per kilowattimme. I dag är det ett minne blott. 2022 var snittpriset närmare 138 och 162 öre/kWh i elområde 3 respektive elområde 4, och i mitten av november 2023 är priset i snitt 89 öre hittills och på väg uppåt. 
Tittar vi ännu lite längre talar det knappast för lägre priser. Prognosen är att elförbrukningen kommer att fördubblas inom 20 år – inte bara i Sverige utan även globalt. 
– Det innebär att vi även måste fördubbla energiproduktionen vilket sin tur betyder att vi årligen behöver bygga ett nytt kärnkraftverk eller 2 000 nya vindkraftverk eller fem gånger så mycket solenergi som hittills under 25 år. Det säger sig självt att det kommer att bli tufft och att det ger stor risk till ökade elpriser, säger Jonas Almquist, chef för avdelningen för stora bolag på EnergiEngagemang.

Helhetsgrepp ger struktur  
För att hjälpa stora företag att skapa en tryggare och förutsägbar elförsörjning har vi på EnergiEngagemang skapat verktyget Solvision. 
– Solvisionen är en plan som vi gör tillsammans med kunden, främst större industri- och fastighetsägare som vill satsa på solenergi. Vi hjälper dem att ta ett helhetsgrepp över sina möjligheter med solenergi och hur mycket de kan producera. Vi ser över deras tak och mark – vilken potential har de för att installera solceller? Vad blir mest lönsamt? Och kan elen säljas vidare till hyresgäster?

I och med att elnätet börjar bli fullt måste vi i dag även titta på var det finns möjligheter att koppla in sig på nätet. 

Utifrån den inventeringen presenterar vi ett förslag på en årsplan, där man går igenom vilka åtgärder och investeringar som är bäst att göra när. Men det är inte ett statiskt dokument, utan varje år görs en avstämning.

Solen kan bli bästa hyresgästen
– Solvisionen är ett fantastiskt verktyg för att få struktur och säkra ett stabilt och lågt elpris. Du slipper också rörlig nätavgift och om du har en mindre anläggning undviker du även elskatt. Som fastighetsbolag kan du också förbättra driftsnettot och sälja elen vidare till dina hyresgäster. De blir glada över att få lokalproducerad solel och du får en ny intäktskälla. För flera av våra kunder är solen på taket den bästa och mest lönsamma hyresgäst de har. 

– Du minskar även koldioxidutsläppen och har möjlighet att gå från taxonomins bruna klassificering till den gröna. Det i sin tur påverkar värderingen av bolaget positivt. 

Men det är inte bara solceller som ingår i solvisionen. För oss är det även viktigt att se vilka möjligheter kunden har att skapa ännu mer oberoende och lönsamhet. Till exempel kan vi erbjuda finansiering av anläggningen så att företaget slipper använda eget kapital.
Vi arbetar också med energilager, det vill säga batterier, vilket gör det möjligt för företag att bli en aktör på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad, vilket är ytterligare ett sätt att få ned elkostnaderna och samtidigt hjälpa till att stärka upp elnätet.

Ta en kölapp nu 
I takt med att elförbrukningen ökar, växer potentialen för solenergi i framtiden. Det är en lönsam investering och marknaden för solceller har därför växt med cirka 50 procent per år de senaste tio åren. 
– Men i och med att elnätet börjar bli full och utbyggnaden går långsamt är det väntetider för att ansluta. Så det gäller att agera och ta en kölapp nu – innan någon annat tar den och du halkar efter. För om du inte säkrar tillgången till el nu är risken stor att du får leva med extremt höga och varierande elpriser i framtiden.   


Profilbild för Jonas Weissglas
Vill du dela nyheten med någon?