Solkraft – en del av regeringens nya energipolitiska mål 

Regeringen bjöd nyligen in till presskonferens för att presentera sin nya energipolitiska riktning och lämnade i anslutning till detta även in en proposition för energipolitikens långsiktiga mål. Även om man i dessa långsiktiga mål lägger stort fokus på framtida utbyggnad av kärnkraften, finns också en plan för utbyggd solkraft. Både som del av lösningen i det långsiktiga målet, men framförallt som lösning i ett kortsiktigt perspektiv. Finansminister Elisabeth Svantesson sa under presskonferensen bland annat: 

”Vi måste självklart producera mer el. Och vi måste möjliggöra detta och förenkla för produktion av mer el. Det handlar om både kärnkraft, vindkraft och solkraft, såklart. På kort sikt ser vi att största möjligheterna handlar om att bygga ut vindkraft och solkraft.” 

Oskar Molin, affärsområdeschef på solparksutveckling på EnergiEngagemang, ser positivt på att regeringen lyfter solkraften som ett energislag att räkna med:  

“Vi uppskattar att regeringen börjar se till helheten och inte ställer energislag mot varandra. Sverige har genom en bred energimix historiskt haft ett mycket robust elsystem, vilket vi fortsatt ska ha. Solkraften är ett bra komplement i detta och det kraftslag som går snabbast att bygga ut, dessutom till ett lågt pris. Sverige har mycket goda förutsättningar för storskalig solkraft med stora arealer och god solinstrålning. Förutom en ökad elproduktion, kan solparker bidra med många andra positiva aspekter, inte minst för de lantbrukare som genom långsiktiga fasta intäkter skapar förutsättning för levande jordbruk över generationer.” 

Romina Pourmothari lyfte i en intervju med Sveriges radio även hon att sol- och vindkraften behöver byggas ut och att den ska etableras där bolagen ser potential för detta. Hon nämner sedan att regeringen ska verka för genomförandet av detta genom att skapa förutsättningar för snabbare tillståndsprocesser. 

Åsa Lindbom, projektutvecklingschef tillstånd och samråd, tycker att det är bra att solparksutvecklarna får mandat att hitta lämpliga platser för detta: 

“Vi arbetar med våra projekt ur ett helhetsperspektiv där hållbarhet är ett av våra absolut viktigaste ledord. Redan då våra projektutvecklare tittar på potentiell mark, före arrendeavtal skrivs, görs en första lämplighetsbedömning av platsen. Därefter arbetar våra projektledare vidare med att titta närmare på arrendeområdenas potential och eventuella intressekonflikter och hur en solpark kan optimeras med hänsyn till installerad effekt, människa och miljö.” 


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?