Solcellsstöd

Statligt stöd för installation

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller, laddningspunker för fordon och batterier för lagring av solel. Sedan januari 2021 gäller detta stöd enbart för privatpersoner. Företag, lantbrukare och offentliga organisationer kan inte längre söka något nytt stöd.

Det här gäller för dig som företag, lantbrukare och organisation

Under 2021 kommer 260 miljoner kronor avsätts för investeringsstödet. Förordningsändringen medför att nya beslut kommer att kunna ges till företag och kommuner från den 15 januari med en stödnivå på 10 % och med ett senaste slutförandedatum 30 september 2021. Det går inte längre att ansöka om solcellsstöd, då det tidigare ansökningsstoppet från 7:e juli 2020 ligger fast.

Det här gäller för dig som privatperson

Grön teknik – (Sol-rot) – hanteras på motsvarande sätt som rut- och rotavdraget görs idag, vilket innebär att köparna får del av lättnaden redan vid köpet. Till skillnad från rut- och rotavdraget går det även att inkludera kostnaden för material.

  • 20% för installationer av solceller
  • 50% för installation av lagring av egenproducerad elenergi
  • 50% för installation av laddnings

Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. För att få reduktionen krävs att den utförda installationen tillhör ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion.

Skattereduktion för grön teknik och för rut- och rot är två olika reduktioner vilket innebär att den för grön teknik inte påverkar utrymmet för rut- och rotarbeten.

Skatteverket tar över hanteringen av den gröna tekniken från Naturvårdsverket, Boverket och Länsstyrelserna. Skattereduktionen ges för både arbets- och materialkostnader. För att få skattereduktionen måste betalningen ske elektroniskt.

Förändringar i skatteregler – Grönt avdrag vid försenad växelriktare

Efter att en installation av grön teknik har utförts och betalats kan du begära utbetalning från Skatteverket. Den senaste tiden har många drabbats av förseningar av vissa komponenter, framförallt växelriktare, vilket skapat problem vid ansökan om utbetalning från skatteverket.

Installation av solceller, installation av batterier och installation av laddningspunkter räknas som separata installationer förutsatt att avsikten är att de ska anslutas till elnätet. Det innebär att när respektive installation är utförd och slutbetalad kan utföraren ansöka om utbetalning från Skatteverket.

En solscellsanläggning kan under vissa situationer anses som en färdigställd installation även om växelriktaren inte har installerats och solcellsanläggningen därmed inte går att ansluta till befintligt nätverk. Sådan installation kan anses uppfylla kraven för färdigställd installation under förutsättning att:

  • Avsikten är att anläggningen ska vara nätansluten.
  • Hela solcellsanläggningen utom växelriktaren är installerad.
  • Växelriktaren på grund av oförutsedda omständigheter gällande leverans inte har kunnat installeras.
  • Installationen avseende solcellsanläggningen i övrigt är klar och slutbetald år 1 men växelriktaren inte kan installeras förrän februari år 2 eller senare. I slutbetalningen ska även kostnaden för växelriktaren ingå.

Vill du att vi kontaktar dig?

Vill du få en offert eller har specifika frågor gällande solenergi och/eller energilager? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.