Solar støtte

Offentlig støtte for installasjon

Siden 2009 har det vært statlig støtte til installasjon av solceller, ladepunkter for kjøretøy og batterier for lagring av solenergi. Siden januar 2021 gjelder denne støtten kun for privatpersoner. Bedrifter, bønder og offentlige organisasjoner kan ikke lenger søke om ny støtte.

Dette gjelder deg som bedrift, bonde og organisasjon

I 2021 settes det av 260 millioner svenske kroner til investeringsstøtte. Forskriftsendringen innebærer at nye vedtak vil kunne gis til bedrifter og kommuner fra 15. januar med et støttenivå på 10 % og med siste ferdigstillelsesdato 30. september 2021. Det er ikke lenger mulig å søke om solcellestøtte, da forrige søknadsstopp fra 7. juli 2020 ligger fast.

Dette gjelder deg som privatperson

Grønn teknologi – (Sol-root) – håndteres på samme måte som rute- og rotfradraget gjøres i dag, noe som gjør at kjøperne får en del av lettelsen allerede ved kjøp. I motsetning til skattefradraget er det også mulig å inkludere materialkostnad.

  • 20 % for installasjoner av solceller
  • 50 % for installasjon av egenprodusert elektrisk energilager
  • 50 % for installasjon av lading

Skattereduksjonen kan maksimalt utgjøre 50 000 SEK per person per år. For å få avslag kreves det at den utførte installasjonen tilhører et enebolig, et sameie eller en selveierleilighet som eies av den som ber om skattereduksjonen.

Avgiftsreduksjon for grønn teknologi og for rutenett og rot er to ulike reduksjoner, som gjør at den for grønn teknologi ikke påvirker plassen for nett- og rotarbeid.

Skatteetaten overtar styringen av den grønne teknologien fra Miljødirektoratet, Boligdirektoratet og Fylkesnemndene. Skattereduksjonen gis for både arbeids- og materialkostnader. For å få skattereduksjonen må betalingen skje elektronisk.

Endringer i skatteregler – Grønt fradrag ved forsinket omformer

Etter at en installasjon av grønn teknologi er utført og betalt, kan du be om betaling fra Skatteetaten. Den siste tiden har mange slitt med forsinkelser på enkelte komponenter, spesielt invertere, som skapte problemer ved søknad om betaling fra skattemyndighetene.

Montering av solceller, installasjon av batterier og montering av ladepunkter regnes som egne installasjoner forutsatt at de er ment å kobles til strømnettet. Dette betyr at når den respektive installasjonen er ferdigstilt og fullt betalt, kan entreprenøren søke om betaling fra Skatteetaten.

Et solcelleanlegg kan i visse situasjoner anses som en ferdig installasjon selv om omformeren ikke er installert og solcelleanlegget derfor ikke kan kobles til eksisterende nett. Slik installasjon kan anses å oppfylle kravene til en fullført installasjon forutsatt at:

  • Intensjonen er at anlegget skal kobles til nettet.
  • Hele solcelleanlegget unntatt omformeren er installert.
  • På grunn av uforutsette omstendigheter angående levering, kunne omformeren ikke installeres.
  • Installasjonen av solcelleanlegget generelt er ferdig og fullt betalt i år 1, men omformeren kan ikke installeres før i februar år 2 eller senere. Sluttbetalingen må også inkludere kostnaden for omformeren.

Vi er her for å hjelpe deg.

Lurer du på hvor lønnsomt det kan være for deg å investere i solenergi? Send oss en uforpliktende forespørsel.