skip to Main Content

Här kan du följa våra pågående projekt

Jung Solpark

I Jung, på gränsen mellan Lidköping och Vara, planeras en ny solpark. Parken kommer ligga  mellan E20 och riksväg 2600 Jungavägen och totalt att omfatta ca 41 hektar. Parken förväntas generera ca 30 200 000 kWh grön energi årligen vilket motsvarar elanvändningen för ca 10 800 lägenheter.

Läs mer här.

HSB Södermanlands Solpark

Under våren och sommaren 2022 bygger vi ut solcellsparken utanför Strängnäs. Projektet går under namnet HSB etapp 2.

Parken, som till en början var 35 hektar stor, byggs nu ut med ytterligare 10 hektar. Totalt kommer parken ha en årsproduktion som motsvarar elanvändningen för ca 7 500 lägenheter (21 000 000 kilowattimmar).

Läs mer här.

Back To Top