skip to Main Content

Under 2021 har vi hållt i ett flertal webbinarier som olika teman om solenergi. Gemensamt för alla är att vi börjar med att prata om solenergi generellt för att sedan dyka ner i respektive huvudämne. Varje webbinarium är ca en timme lång med frågestund i slutet. Mycket nöje.

Solenergi för Lantbruk

I det här webbinariet tittar vi närmare på vad man ska tänka på som lantbrukare innan man ska installera solenergi. Vi konstaterar att det framförallt handlar om att minska behovet av att köpa in el, men vi tittar också på den totala inbesparingen sett över tid. Vi tar upp frågor som nyckeltal och återbetalningstid. Vi går även in på frågeställningar rörande markinstallationer.

Solcellsparker

Här berättar vi vad som gäller för dig som är markägare och intresserad av att bygga, äga, driva eller arrendera ut din mark för att bygga solcellspark. Som helhetsentreprenör till Sveriges största solcellspark vet vi att solcellsparker är ett mycket intressant investeringsobjekt för både företag och lantbruk. Och vi har bra koll på vad som gäller när man ska bygga större parker i den här storleken.

Solenergi till Svenska kyrkan

Punkterna som tas upp under denna timme som webbinariet håller handlar bland annat om:

  • Framtiden för solenergi i Sverige – Hur stor är potentialen?
  • Vad behöver jag tänka på innan jag installerar solenergi?
  • Vad är unikt för Svenska kyrkan när det gäller solcellsinstallationer?
  • Hur ser teknikutvecklingen ut? Vad kan jag förvänta mig i lönsamhet från en solcellsanläggning?
  • Får man sätta solpaneler på vilket tak som helst?

Solkraftverk – utnyttja 1-3 hektar optimalt

Låter 160 000 kr per hektar som en bra avkastning? En av lantbrukets största utmaningar är lönsamhet. Här presenterar vi ett konkret förslag på hur du kan använda en mindre yta, upp till tre hektar, av din mark till att bygga ett solkraftverk och sälja elen direkt ut på nätet.

Back To Top