Solcellspark ger grön medlemsnytta i stor skala

Varför ska ett bostadsföretag bygga energiproduktion? För Jon Leo Rikhardsson, vd för HSB Södermanland och initiativtagare till Sveriges första stora solcellspark, är svaret enkelt: för att det ger nytta till medlemmarna, såklart.
– Nu har det höga elpriset dessutom visat att vi hade helt rätt i vårt beslut.

Sommaren 2020 invigdes vad som då var Sveriges största solcellspark på gammal åkermark utanför Strängnäs i Sörmland. Men det var inte något energibolag som stod bakom satsningen, istället var det bostadskooperationen HSB som i samarbete med EnergiEngagemang låg bakom parken.

– För miljöns skull hade vi lagt solceller på tak i flera år, men vi insåg att om vi ville göra någon större skillnad behövde vi ta ett större grepp. För att påverka i större skala behövde vi tusentals solceller, inte bara femtio här och hundra där, säger Jon Leo Rikhardsson.

Sagt och gjort, utanför Strängnäs byggde man en 35 hektar stor solcellspark med en produktion på 13 000 000 kWh, motsvarande elanvändningen från närmare 5000 lägenheter. Och förutom miljöaspekten fanns det en viktig anledning till att beslutet fattades.

– Vi ville skapa grön medlemsnytta. Vi såg att elmarknadens förändring skapade en risk för våra medlemmar, och med en sådan här park kunde vi minska den risken och ge våra medlemmar ett långsiktigt stabilt elpris, samtidigt som vi tog ansvar för att skapa en grön elproduktion.

Rätt ute i sin analys

Men när idén tog fart var elpriset det lägsta på över ett decennium och det var inte helt enkelt att få gehör för idén att bygga elproduktion för att skapa stabilt elpris för bostadsrättsföreningar. I dag däremot, när elpriserna på vissa ställen i landet har mer än fördubblats under hösten, är det lätt att se att HSB var rätt ute i sin analys.

– Väldigt många tyckte att vårt beslut var vågat, men redan nu har vi bevisat att vår tes håller eftersom vi har 39 öres elpris samtidigt som marknaden är High Chaparral. Det är häftigt och ger råg i ryggen att vår modell, som inte främst bygger på att tjäna pengar utan skapa medlemsnytta, slår igenom redan nu.

Störst igen 2022

Men det stannar inte där. Intresset för parken, både från externa och interna parter, är så stort att HSB planerar att tillsammans med EnergiEngagemang bygga ut parken med 50 procent redan sommaren 2022.

– Det är EnergiEngagemang som har varit motorn i att ta det här från idé till färdig park. Vi gör det i ett partnerskap där vi pratar öppet om alla aspekter av besluten och där vi båda hela tiden vill göra det allra bästa. Det uppskattar jag mycket med dem.

Och på lång sikt är Jon Leo Rikhardssons vision att HSB ska fortsätta att bygga likadana anläggningar på många fler ställen i södra Sverige för att göra nytta både för medlemmarna och för det nationella elsystemet.

– Vårt mål har aldrig varit att vara störst, vi bara råkade bli det, och jag blir bara glad om någon annan försöker bygga ännu större. Självklart är det bra att det finns små producenter av solel också, men det är de här stora parkerna som krävs för att göra skillnad.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?