skip to Main Content

Välkommen till ett av Sveriges mest erfarna solenergiföretag.

Fläktar, kylar, pumpar, värme, ventilation… det finns många energislukare som driver upp kostnaderna. Och inte blir det lättare av att vi just nu upplever extremt höga elpriser. Men det finns en ljusning – att investera i solenergi är faktiskt en av de mest stabila investeringarna du kan göra på din fastighet.

EnergiEngagemang grundades 2011 och bygger solcellsanläggningar åt företag, industri, fastighetsbolag och lantbruk på både tak och mark. Vi jobbar med ledande leverantörer av solpaneler runt om i världen och bearbetar kontinuerligt marknaden för att hitta rätt teknik för just dina behov.

Slå en signal så berättar vi mer
Är du intresserad av att installera solenergi på din fastighet? Kontakta våra projektutvecklare. Är det något vi lärt oss genom åren är att varje projekt är unikt och kräver sin speciella lösning. Därför vill vi gärna komma ut på ett platsbesök. Kontaktuppgifter hittar du här, eller ring vår växel 010-30 30 100 så får du prata med en av våra kollegor i din region.

Rådgivande part som är leverantörs- och produktoberoende
Vi har valt att vara obundna av leverantörer och fritt välja produkter utefter varje projekts behov och förutsättningar. I och med detta kan vi otvunget ge dig råd som köpare om vilka tillverkare, produkter och tekniklösning som bör väljas till just ditt projekt.

Avancerat systemstöd
Tillsammans med ledande svenska forskare inom solenergi har vi skapat ett projektutvecklingsverktyg som ligger till grund för alla våra lönsamhets- och produktionsberäkningar.

Mervärde lång tid efter att anläggningen är i drift
Vi är en långsiktig partner där leveransen av solcellsanläggningen bara är första delen. Därefter är vi med under anläggningens livstid och ger dig tillgång till kunskap om elmarknaden, elavtal, skatt och regelverk. På så sätt kan din anläggnings ekonomiska nytta hela tiden optimeras.

Back To Top