Skistar spurtar mot framtiden

SkiStar tar viktiga steg i att rusta för framtiden genom att ingå samarbete med EnergiEngagemang för att skapa förutsättningar för viktig elektrifiering genom att bli sin egen solelsproducent. Satsningen är långsiktig och kommer omfatta ett flertal fastigheter och platser. En av de byggnader som är först ut är Experium, upplevelsecentrumet i Sälen, som beräknas att ha en årlig produktion av solel på drygt 262 000 kWh. 

Inom ramen för vår hållbarhetsstrategi tittar vi på olika alternativ för energiproduktion, och där har vi bestämt oss för att börja med att satsa på solceller. Säger SkiStars hållbarhetschef Fanny Sjödin. 

SkiStar är Skandinaviens ledande aktör inom alpin fjällturism med ett flertal anläggningar i både Sverige och Norge. Med ambitiösa mål att bevara de skandinaviska vita vintrarna och den fantastiska fjällmiljö området besitter, krävs konkreta och tydliga handlingar. Att elektrifiera verksamheten är en stor del av att nå sitt mål om att halvera sitt klimatavtryck till 2030.  

I dagsläget arbetar man för fullt med att energieffektivisera sina fastigheter men också med att skapa mer effektiv snöproduktion och succesivt byta ut all belysning skidområdena till LED. Man har också varit först ut i Skandinavien med att testa och utveckla en pistmaskin som drivs på el och har från och denna vintersäsong introducerat elsnöskotrar.  

Redan i dag drivs skidanläggningarna till stor del av förnybar energi i form av vind- och vattenkraft, men målet är nu att ta ett större grepp om detta genom att bli sin egen elproducent. Med hjälp av EnergiEngagemang kommer ett flertal solcellsanläggningar att etableras på lämpliga platser. 

Vi har gjort en omfattande analys av SkiStars verksamhet med deras ambitiösa klimatmål i åtanke och därefter tagit fram en femårsplan och en solvision där planen är att i olika steg accelerera arbetet med solceller. Vi börjar i Sälen men kommer på sikt att gå vidare till koncernens övriga anläggningar och pratar även om att bygga solcellsparker på mark. Säger Jonas Almqvist, chef Stora Bolag på EnergiEngagemang.  

Åtagandet är långsiktigt och en omfattande lokaliseringsutredning kommer att genomföras för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ekonomiskt gynnsam solelsetablering. Redan 2023 kommer fyra fastigheter få takbaserade solcellsanläggningar. Först ut är Experium, upplevelsecentrumet i Sälen, vars solcellsanläggning kommer att producera drygt 262 000 kWh/år där prognosen för egenanvädning av den producerade solelen ligger på 99%. 

Det finns visserligen fördomar om att vi som verkar i fjällvärlden inte skulle kunna producera solel, och visst finns det några månader per år när produktionen blir minimal, men redan i slutet på mars får vi riktigt bra siffror eftersom snön på marken skapar reflektioner som ger en positiv effekt. Säger Fanny Sjödin.  

Att valet föll på EnergiEngagemang är inte en slump. Stefan Andersson, projektledare på SkiStar berättar att de via rekommendation fått höra om EnergiEngagemang och att de fått information om att företaget är enkla ha att göra med.  

Vi är specialister på vår verksamhet, de är specialister på sitt område, och tillsammans har vi kunnat få till en riktigt bra strategi. Över huvudtaget har de visat på både kunskap och transparens, och jag upplever att de har varit intresserade av att göra gedigna analyser istället för att bara försöka sälja så mycket som möjligt. Säger Fanny Sjödin. 

En annan aspekt som varit viktig i valet att satsa på solenergi är att SkiStars anläggningar gått från att endast vara vinteröppna till att ha aktivitet året runt. När verksamheten utökats till att även inkludera sommaren möjliggör det en större egenanvändning av den producerade solelen, vilket skapar än bättre förutsättningar för lönsamhet. 


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?