skip to Main Content

Service och support

Med EnergiEngagemangs serviceavtal kan du känna dig trygg att din solcellsanläggning producerar maximalt. Genom webbuppkoppling bevakar vi kontinuerligt din solcellsanläggning. En gång per år utförs en fysisk översyn av anläggningen i syfte att se till att anläggningen levereras såväl tekniskt som ekonomiskt.  

För mer information, kontakta någon av våra projektutvecklare så berättar de mer.

Back To Top