Samråd genomfört

Processen för Ulvåsa solpark fortskrider och ett avgränsningssamråd har precis genomförts. Miljökonsekvensbeskrivning är under upprättande och förväntas skickas in till länsstyrelsen för bedömning och vidare hantering inom kort. Som en del av denna process har även en kulturmiljöanalys genomförts.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?