Värmdö Kyrka

Bakgrund

Värmdö kyrka som förr kallades S:t Eriks och S:t Olofs kyrka är med sina grovhuggna gråstensmurar den enda medeltida kyrkan i Stockholms skärgård – ”skärgårdens katedral”. En bit från kyrkan på höjden ligger klockstapeln som genom århundradena har stått som ett landmärke. Den nuvarande klockstapeln restes 1809. Att sätta solceller i en sådan här historisk miljö är inte enkelt, men nedanför klockstapeln ligger de betydligt modernare ekonomibyggnaderna med passande tak.

Lösning

Det mest optimala tak för solceller Värmdö Kyrka hade ligger precis bakom klockstapeln. Det fanns viss skuggning från de närliggande träden när solen står lite lägre så här valdes solpaneler med inbyggd optimering från Maxim för att få bästa möjliga effekt.

Resultat

Trots relativt få tak att kunna montera panelerna så står idag solenergin för en femtedel av Kyrkans totala elförbrukning på årsbasis.