Trollebergs gård

Trollebergs gård

Gården utanför Lund är hem för bland andra EnergiEngagemang

Trollebergs gård utanför Lund har tidigare varit hem åt såväl hästar som kor. Idag är gården företagshotell för bland andra EnergiEngagemang.

Solcellsanläggningen producerar 220 000 kWh/år. Mycket av elen går in i verksamheterna på gården samt till laddning av bilar på gårdens parkering.