Solcellspark i Skåne – 253 kW

Bakgrund

Inte alla har ett stort tak i perfekt söderläge att kunna placera en solcellsanläggning på. Men finns det markyta öppnas det upp många möjligheter för den som vill investera i solceller. Mellan Kristianstad och Hässleholm ligger en gård som under hösten 2016 utnyttjade en del av fälten för att bygga en egen solcellspark.

Lösning

Själva anläggning dimensionerades till en maxeffekt på 253 kW fördelat på 920 solpaneler. Anledningen till att parken inte byggdes större är den skatt som tillkommer på solcellsanläggningar över 255 kW. Att behöva betala skatt 30 öre/kWh i skatt på något du själv både producerar och konsumerar är direkt olönsamt. Själva montaget tog inte mer än sju dagar från det att montage-teamet kom på plats tills den sista panelen var monterad.

Resultat

Trots att vi drabbades av något så ovanligt som 30 cm snö i Skåne i november höll vi tidsplanen och solcellsparken är nu igång och beräknas producera ca. 250 000 kWh/år vilket gör att gården får närmare 85% av alla sin elförbrukning från solen.