Johannesbergs Säteri

En möjlighet att bli mer självförsörjande på el, samtidigt som de sänker elkostnaderna och bidrar till energiomställningen. På Johannesbergs säteri i Roslagen produceras numera en stor del av elen från en egen solcellspark.

Nästan mitt i Roslagen, i Norrtälje kommun, ligger Johannesbergs Säteri, en gård på drygt tusen hektar med flera hundra år gamla anor. Nuvarande ägare, vars familj har ägt gården i omkring hundra år, har tidigare bedrivit traditionellt jordbruk med mjölkproduktion, spannmålsodling samt skogsbruk på gården. – I dag däremot är jordbruket bara en mindre del av verksamheten, förklarar George Bergengren, som är den tredje generationen av familjen som äger gården. Lantbruket och skogen finns visserligen kvar, men verksamheten är i dag mycket mer utvecklad mot besöksnäringen. Slottet har byggts om till hotell och konferensanläggning. En golfbana om 27 hål har anlagts med Donald Steel som banarkitekt. Därutöver har det utvecklats en ridanläggning i de gamla ekonomibyggnaderna med stall och ridhus för bland annat kursverksamhet. – Under pandemin renoverade vi slottet och byggde ett utespa, en paddelbana, en yogastudio och ett gym.

Mer klimatsmart produktion till lägre kostnad

Under hösten 2021 har man dessutom investerat i och byggt en egen solcellsanläggning om cirka 0,4 megawatt som är cirka 3000 kvadratmeter stor.
– Tanken är att den ska producera el till hotellet med 130 gästrum och konferensanläggning, samt till restaurang och spa. De här verksamheterna är stora elförbrukare och förhoppningen är att vi ska kunna producera el mer klimatsmart och till en lägre kostnad än den vi köper in från externa leverantörer.

Det här är å andra sidan inte första gången som George Bergengren investerar i energiproduktion vid någon av sina fastigheter.
– Om vi inte intresserar oss för vår energiförsörjning kan vi inte överleva. Jord- och skogsbruk är en energibransch, titta bara på all den fjärrvärme som redan produceras med flis och andra biprodukter från skogen. Raps som blir biodiesel. Blickar vi bakåt i tiden producerade vi bränslet till hästarna som stod för alla transporter.

Därför har han tidigare under lång tid bland annat investerat i vindkraft i Skåne.

– Och nu när teknikutvecklingen inom solenergi har gjort att priset blivit realistiskt är det inte så konstigt att vi har blivit intresserade av det, särskilt som det inte är så mycket mark som behövs.

Vi har produktionen hos oss själva

Installationen av solcellerna på Johannebergs säteri har gjorts i samarbete med EnergiEngagemang som George Bergengren hade bra erfarenhet av sedan tidigare samarbeten.
– Fördelen med den här nya anläggningen är att vi har produktionen hos oss själva och förhoppningsvis ska kunna få en vettig ekonomi kring det hela. Sen ska man komma ihåg att Sverige ibland importerar el från Tyskland, så ytterligare en viktig fördel är att vi nu inte riskerar att vara beroende av kolproducerad el.

Anläggningen på Johannesbergs Säteri har byggts på marken bredvid golfbanan.

– Den ligger precis bredvid driving rangen och tidigare användes marken lite som reservmark för golfbanan. Dessutom ser man den från hotellet och jag hoppas och tror att gästerna som besöker Johannesberg ska tycka att det är trevligt att man utnyttjar hemmaproducerad el i stor utsträckning och att vi bidrar till klimatomställningen.