BRF Skutskepparen i Nyköping

Bakgrund

BRF Skutskepparen är en mycket aktiv förening i Nyköping. Solceller har under en längre tid varit intressant att titta på och EnergiEngagemang kontaktades. 2019 var solcellsanläggningen monterad och klar.

Lösning

Fastigheterna ligger mitt i Nyköping och med ett läge åt både sydväst och sydöst var taken mycket lämpliga för solceller.

Resultat

Föreningen är mycket nöjda med solpanelerna på taken och på varje styrelsemöte görs en avstämning där man jämför utlovad produktion med det verkliga utfallet. Hittills har solcellsanläggningen levererat klart över förväntan.