Billeberga Bildemontering

Bakgrund

Billeberga Bildemontering AB är ett återvinningsföretag inom fordonsbranschen som drivs i för ändamålet miljöanpassade lokaler i Billeberga.

Lösning

På den stora hallen som är byggd 2012 har vi utnyttjat det största taket som ligger bra placerat med lutning i sydsydost. Här har vi placerat 164 solpaneler vilket nog är den största anläggning med solceller Billeberga har.

Resultat

Billeberga Bildemontering är i stort sett självförsörjande på solenergi. Solcellsanläggningen producerar drygt 90% av den totala årsförbrukningen.