Jung Solpark

Välkommen till Jung Solpark

I Jung, på gränsen mellan Lidköping och Vara, planeras en ny solpark. Parken kommer ligga mellan E20 och riksväg 2600 Jungavägen och totalt att omfatta ca 42,5 hektar. Parken förväntas generera ca 29 000 000 kWh grön energi årligen vilket motsvarar elanvändningen för ca 2317 villor.

Elen som parken genererar kommer inte bara se till att närområdet får tillgång till fossilfri el, den kommer också vara en del i att stabilisera det svenska elnätet.

Området för parken är idealiskt för solenergi då det har bra solinstrålning, bra nätanslutning, erbjuder goda möjligheter att visa hänsyn till skyddsvärda miljöer och har en lättarbetad mark för enkelt montage. När parken sedan nått sin livslängd kommer den att vara lika enkel att montera ner för att återvinnas. Marken kommer då direkt att kunna användas till annat.

58 084 st

Solpaneler ska monteras


Ca 42,5 ha

Solparkens totala yta


31 MW

Är parkens installerade effekt


ca 29 000 000 kWh

beräknas produceras årligen


Senaste nytt

Från Jung Solcellspark

No posts
Kommunikatör

Emma Nygren Tibblin
emma.tibblin@energiengagemang.se

Projektledare

Hampus Carlsson
hampus.carlsson@energiengagemang.se

En dröm för pollinerande insekter

I samband med att vi bygger solcellsparken kommer vi och HSB Södermanland starta med ett projekt tillsammans med SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Syftet med projektet är att följa upp hur olika åtgärder kan gynna pollinerande insekter i och runt om parken. Vår förhoppning är att en blommande solcellspark kan främja artrikedomen i jordbrukslandskapet, och därmed vara en direkt nytta för odlingen hos de lantbruk som ligger i närheten.

Unik fröblandning för solcellsparker

Som ett första steg sår vi in en flerårig biväxtblandning i en del av parken. Företaget Olssons Fröer har tagit fram en speciell solcellsparks-fröblandning till oss där blommorna ger rikligt med nektar och pollen till humlor och vildbin, samtidigt som växterna inte får växa sig för höga och skugga panelerna. Kolla gärna in vår film om projektet

Vanliga frågor om solcellsparker

I många länder är solcellsparker ett vanligt fenomen och en viktig bidragare till elsystemet. I Sverige är de dock fortfarande inte lika vanliga. I våran kunskapsbank har vi samlat ett antal frågor som du kanske söker svar på.

Är ditt företag intresserad av att bygga en solcellspark?

Se till att all el som ditt företag förbrukar är producerat av solenergi. Genom att äga en egen solcellspark tar ni en aktiv roll i den energiomställning som nu sker över hela världen.

Vill ni veta mer hur det går till rent praktiskt? Kontakta oss så bokar vi in ett platsbesök i solcellsparken. På plats kan vi visa och förklara hur det fungerar och berätta mer om fördelarna med att investera i solenergi.

Vill du hellre att vi kontaktar dig?

Det kan gälla både om du har specifika frågor eller om du vill veta mer. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.