skip to Main Content
80 solpaneler på Värmdö Kyrka

Bakgrund
Värmdö kyrka som förr kallades S:t Eriks och S:t Olofs kyrka är med sina grovhuggna gråstensmurar den enda medeltida kyrkan i Stockholms skärgård – ”skärgårdens katedral”. En bit från kyrkan på höjden ligger klockstapeln som genom århundradena har stått som ett landmärke. Den nuvarande klockstapeln restes 1809. Att sätta solceller i en sådan här historisk miljö är inte enkelt, men nedanför klockstapeln ligger de betydligt modernare ekonomibyggnaderna med passande tak.

Lösning
Det mest optimala tak för solceller Värmdö Kyrka hade ligger precis bakom klockstapeln. Det fanns viss skuggning från de närliggande träden när solen står lite lägre så här valdes solpaneler med inbyggd optimering från Maxim för att få bästa möjliga effekt.

Resultat
Trots relativt få tak att kunna montera panelerna så står idag solenergin för en femtedel av Kyrkans totala elförbrukning på årsbasis.

  • Storlek: 136 kvm
  • Installerad effekt: 23, kW
  • Årlig produktion: 20 600 kWh
  • Årlig förbrukning: 101 000 kWh
  • Självförsörjandegrad: 20%
Back To Top