skip to Main Content

Solcellspark och laddstolpar
Parken är placerad strax söder om Uddevalla längs E6:an. Det är Uddevalla Energi som är initiativtagare till parken och är en del i deras satsning för att få fler att inse fördelarna med solenergi. Förrutom själva solcellsparken har man placerat ut laddstolpar runt stan. Solcellsparken producerar el för att driva 150 elbilar som vardera då kan köra 1 000 mil per år – i minst 25 år framöver. Det är närmare 950 varv runt jorden.

En bra början
Björn Wolgast, VD på Uddevalla energi är mycket nöjd projektet som han ser som en bra start.
– Den här parken är ett första steg, vi ser det lite som en provanläggning. Dels finns det fler markytor som vi kan utnyttja och dels kommer vi efter årsskiftet att erbjuda privatpersoner att kunna köpa solpaneler genom oss.

Fåren håller rent
Marken som solcellsparken är byggd på har också en hel stab av fyrfota medarbetare som hjälper till att hålla gräset i schack, nämligen en flock får. De går här och betar av gräsytan så att gräset inte växer för högt och skuggar panelerna.

  • Storlek: 920 paneler
  • Installerad effekt: 250 kW
  • Årlig produktion: 250 000 kWh
Back To Top