skip to Main Content

Bakgrund
Familjeföretaget Magnihill i Skåne odlar, producerar och importerar frysta produkter från växtriket och har därmed en hög elförbrukning. För att minska elkostnaderna och samtidigt göra någonting bra för miljön tog de beslutet att investera i en solcellspark.
– Jag såg att elpriserna började skena redan för ett år sedan. Jag kände direkt att det här är inte slutet – och jag hade rätt, säger Fredrik Almgren, ekonomichef och it-ansvarig.

Lösning
En markbaserad solcellsanläggning anlades på an gammal granodling i anslutning till gården. Skogen hade bland annat drabbats av stormskador och några angrepp av barkborre och behövde därför tas ned. Istället för att plantera nya träd producerar man nu istället grön el på platsen.

Resultat
Magnihill producerar nu el som täcker en stor del av deras förbrukning och har därmed minskat sin elkostnad.

  • Storlek: 4000 kvm
  • Installerad effekt:  1 MW
  • Årlig produktion:  kWh
  • Årlig förbrukning:  kWh
  • Självförsörjandegrad: %
Back To Top