Pålningen påbörjas

I början av maj satte pålningen igång. Efter detta monteras de bord som solpanelerna sedan ska sitta på. Pålmaskinen är högljudd men är aktiv endast under korta stunder.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?