Nya regler för statligt solcellsstöd för lantbruk, företag och BRF

Från nyår 2021 träder nya regler för statligt solcellsstöd i kraft. Vi har tidigare skrivit om den nya SolRoten för privatpersoner. Nu har även regeringen beslutat om ändringar i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller, som berör lantbruk, företag och BRFer.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att 260 miljoner kronor tillförs för ändamålet. Samtidigt har man fattat beslut om att stödnivån halveras till 10 procent av investeringskostnaden, vilket kommer träda i kraft från den 15:e januari 2021.

Det datum då installationerna senast ska vara slutförda ändras till den 30 september 2021 och tiden för begäran om utbetalning ändras till senast två månader från det slutförandedatum som anges i beslutet om stöd.

Enligt beräkningar från Energimyndigheten kommer budgeten för 2021 räcka till cirka hälften av de företag som nu står i kö för att få stöd.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?