Ny teknik möjliggör gammaldags hantverk

På Sörgården Öhm produceras mjölk sedan 120 år tillbaka. Genom investering i egen solelproduktion har man skapat förutsättning för att gården ska kunna fortsätta leverera mjölk på samma sätt som när den startades även i framtiden.

Sörgården Öhm är en Ekologisk KRAV-certifierad mjölkgård som sedan 90-talet drivs av Robert och Anne-Berit Fredriksson. Gårdens verksamhet är till stor del densamma nu som när den byggdes 1903, men har under de senaste 30 åren moderniserats och renoverats. År 2013 stod en ny ladugård färdig där de 85 korna numera mjölkas av en mjölkrobot och under 2020 tog man beslut om att investera i en egen solcellsanläggning från EnergiEngagemang.

När vi stod i processen att investera i solceller
närvarade vi vid ett seminarie om solel som hölls av EnergiEngagemang vilket gav oss många nya insikter. Framför allt var det en aha-upplevelse när vi förstod att solcellerna kommer att producera ungefär samma mängd el under väldigt många år med en känd
investeringskostnad, till skillnad mot ovissheten om vart elpriserna tar vägen framöver säger Robert Fredriksson.

Att bli solelproducenter var något man hade funderat på under flera år när beslutet väl togs. Hållbarhet är en mycket viktig aspekt i verksamheten och att producera grön fossilfri el har sedan dess blivit en del av varumärket och någonting man är mycket stolt över.

För oss var det viktigt med bra referenser innan vi tog beslut. Dessutom ville vi att det skulle finnas en bra arbetsplan och underlag för hur installation och driftsättning skulle ske. Det fick vi hos EnergiEngagemang. Vi är väldigt nöjda och anläggningen gick igenom besiktningen utan anmärkningar. Allting har fungerar utomordentligt bra.

Genom sin solcellsanläggning är gården rustad för att ta sig an framtiden, och även om man hoppas på att verksamheten inte ska förändras, utan fortsätta leverera mjölk även de kommande hundra åren ser man att det finns möjlighet att utveckla verksamheten ytterligare.

Vi hade inte gjort någonting annorlunda om vi hade investerat i solceller idag, allting har verkligen fungerat utan störningar. Däremot kanske det blir aktuellt att utöka anläggningen i framtiden, både med solceller och
energilager. Genom energilager får man dessutom många andra möjligheter, framför allt till extra intäkter, men de kan också bidra med andra fördelar till
verksamheten.

Sedan 2016 driver Robert och Anne-Berit även ett gårdsmejeri där man pastöriserar mjölk och yoghurt som säljs i gårdsbutiken under namnet Sörgårdsmjölk. Produkterna säljs i 1-litersflaskor som kan återanvändas om och om igen, under i princip hur lång tid som helst. Precis på samma sätt som mjölken levererades för hundra år sedan.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?