Nu kan du sälja mer el än du köper utan att behöva betala avgift till nätbolaget

Den 1:a juli i år gjordes flera ändringar i energilagen som ska göra det mer fördelaktigt att producera och sälja solel ut på nätet. Bland annat genom att möjliggöra för elproducenter att sälja mer el än de själv köper utan att behöva betala en avgift till nätföretaget, men också genom att höja momsgränsen från dagens 30 000 sek per år till 80 000 sek per år.

Ändringarna innebär framför allt att mikroproducenter kan sälja mer el än de köper per år utan att behöva betala en avgift till nätföretaget. Skattereduktionen för mikroproducenter betalas dock maximalt ut för den mängd el som köpts in under året.

Samtidigt ändrades också reglerna för momsbefrielse där gränsen höjs till 80 000 sek från 30 000 sek. Det innebär att de innehavare av solelanläggningar som tidigare har betalat moms på grund av att försäljningen av el och annan försäljning överstigit 30 000 kronor kan nu undantas så länge försäljningen håller sig under 80 000 kronor.

Följande krav gäller från den 1 juli 2022 för att slippa betala avgift för att mata in el till elnätet:
  • Elabonnemanget ska vara max 63 A
  • Inmatad effekt till elnätet ska vara max 43,5 kW
Följande krav gäller för att slippa betala en engångskostnad till nätföretaget vid anslutning:
  • Elabonnemanget ska vara max 63 A
  • Inmatad effekt till elnätet ska vara max 43,5 kW
  • Inmatad effekt till elnätet ska vara maximalt så hög som abonnemanget för uttag av el

För mikroproducenter som har en produktionssäkring, alltså ett större abonnemang för inmatning än uttag av el, har nätföretagen således rätt att ta ut en engångskostnad vid anslutningen. Men de har inte rätt att ta en återkommande avgift för inmatning.

Detta innebär att det kommer bli mer intressant för mikroproducenter att fylla sina tak med paneler och bygga stora solcellsanläggningar. Beroende på hur hög anslutningskostnad nätföretaget tar ut för produktionssäkringen kan det alltså bli mer intressant än idag för småhusägare att installera produktionssäkring.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?