Ski spurter mot fremtiden

SkiStar tar viktige grep for å ruste seg for fremtiden ved å inngå samarbeid med EnergiEngagemang for å legge forholdene til rette for viktig elektrifisering ved å bli en egen solkraftprodusent. Investeringen er langsiktig og vil omfatte flere eiendommer og lokasjoner. Et av byggene som er først ut er Experium, opplevelsessenteret i Sälen, som er beregnet å ha en årlig produksjon av solenergi på vel 262.000 kWh.

Innenfor rammen av vår bærekraftstrategi ser vi på ulike alternativer for energiproduksjon, og der har vi bestemt oss for å starte med å investere i solceller. Sier SkiStars bærekraftssjef Fanny Sjödin.

SkiStar er Skandinavias ledende aktør innen alpin fjellturisme med flere anlegg i både Sverige og Norge. Med ambisiøse mål om å bevare de skandinaviske hvite vintrene og det fantastiske fjellmiljøet området besitter, kreves det konkrete og tydelige handlinger. Elektrifisering av operasjoner er en stor del av å nå målet om å halvere klimaavtrykket innen 2030.

For tiden jobber de hardt for å gjøre eiendommene mer energieffektive, men også for å skape mer effektiv snøproduksjon og gradvis erstatte all belysning i skiområdene med LED. De har også vært de første i Skandinavia til å teste og utvikle en løypemaskin som drives av strøm og har introdusert elektriske snøscootere fra denne vintersesongen.

Allerede i dag drives skianleggene i stor grad av fornybar energi i form av vind- og vannkraft, men målet er nå å ta et større tak i dette ved å bli en egen strømprodusent. Ved hjelp av EnergiEngagemang skal det etableres flere solcelleinstallasjoner på egnede steder.

Vi har gjort en omfattende analyse av SkiStars virksomhet med tanke på deres ambisiøse klimamål og deretter laget en femårsplan og en solvisjon hvor planen er å fremskynde arbeidet med solceller i ulike stadier. Vi starter i Sälen men skal etter hvert gå videre til konsernets øvrige anlegg og snakker også om å bygge solcelleparker på land. Sier Jonas Almqvist, leder for Stora Bolag i EnergiEngagemang.

Engasjementet er langsiktig og det skal gjennomføres en omfattende lokaliseringsundersøkelse for å skape best mulig forutsetninger for økonomisk gunstig soletablering. Allerede i 2023 skal fire eiendommer ha takbaserte solcelleanlegg. Først ut er Experium, opplevelsessenteret i Sälen, hvis solcelleanlegg vil produsere omtrent 262 000 kWh/år, hvor prognosen for egenbruk av den produserte solenergien er 99 %.

Det er absolutt fordommer om at vi som jobber i fjellverdenen ikke ville klare å produsere solstrøm, og det er selvfølgelig noen måneder i året hvor produksjonen er minimal, men allerede i slutten av mars får vi virkelig gode tall pga. snøen på bakken skaper refleksjoner som gir positiv effekt. Sier Fanny Sjödin.

At valget falt på EnergiEngagemang er ikke tilfeldig. Stefan Andersson, prosjektleder i SkiStar forteller at de har hørt om EnergiEngagemang via anbefaling og at de har fått informasjon om at selskapet er enkelt å ha med å gjøre.

Vi er spesialister i vår virksomhet, de er spesialister på sitt felt, og sammen har vi klart å komme opp med en virkelig god strategi. Totalt sett har de vist både kunnskap og åpenhet, og jeg føler at de har vært interessert i å gjøre solide analyser i stedet for å bare prøve å selge så mye som mulig. Sier Fanny Sjödin.

Et annet aspekt som var viktig i valget om å investere i solenergi er at SkiStars anlegg gikk fra å være kun vinteråpne til å ha aktivitet hele året. Når driften utvides til også å omfatte sommeren, muliggjør det større egenbruk av den produserte solstrømmen, noe som skaper enda bedre forutsetninger for lønnsomhet.


Emma Nygren Tibblin avatar
Vill du dela nyheten med någon?