På denne måten kan elektrisitetsintensive bedrifter bruke strømkostnadsstøtten til å sikre en fast lav strømpris

6. mars åpnet søknaden for at elektrisitetsintensive selskaper kan søke om strømkostnadsstøtte for å kompensere for svært høye strømpriser i 2022. Det er en støtte som de berørte virksomhetene har krav på i tillegg til den generelle elstøtten. For mange betyr dette nye muligheter til å ruste selskapet for fremtiden ved å investere i egen strømproduksjon gjennom solceller.

Den eksepsjonelt høye strømprisen har satt dype spor hos mange, ikke minst elektrisitetsintensive bedrifter. For å kompensere og støtte disse vil elektrisitetsintensive bedrifter ha mulighet til å søke om strømkostnadsstøtte. For de som ønsker å fremtidssikre bedriften sin er dette en perfekt mulighet til å investere i egen strømproduksjon gjennom solceller. På denne måten sikres en fast lav strømpris i svært lang tid fremover, samtidig som det legges til rette for elektrifisering og den grønne omstillingen gjennom økt mengde fornybar strøm i nettet.

Arktisk papir – tidlig å konvertere til kraftprodusenter

Et selskap som allerede har tatt dette steget er Arctic paper. De har produsert papirprodukter siden 1700-tallet og er i dag representert i både Sverige og Polen. For dem var høyt strømforbruk, høyere energipriser og den grønne omstillingen det som gjorde at de bestemte seg for å bli strømprodusent. I dag er målet ikke bare å produsere elektrisitet til eget bruk, elektrisitetsproduksjon «kraft» har blitt et eget forretningsområde hvor målet innen 2030 er å produsere 40 megawatt solstrøm.

Innen 2030 skal vi ha nullutslipp av karbondioksid, og energiproduksjonen skal utgjøre nærmere syv prosent av konsernets omsetning. Energiprisene øker og vi ser at vi kan gjøre en god handel dels ved å eie vår egen energiproduksjon, men også ved å tilby markedet grønn, bærekraftig energi. Målet er å bygge solkraftverk som til sammen skal produsere 40 000 000 kWh per år. Sier Daniel Bergkvist Group Power Manager i Arctic Paper.

Langsiktighet lokker

Ifølge Jonas Almquist, leder for store selskaper i EnergiEngagemang, er det økt interesse fra store selskaper for å ville investere i solcelleanlegg. Dels for å sikre en fast lav strømpris over lang tid, men også for å utvide aktivaporteføljen i selskapet eller skape langsiktige verdier for aksjonærene.

Dette er en ypperlig mulighet til å gjennomgå dine forutsetninger for å bli solcelleprodusent. Ved å produsere egen strøm binder du strømprisen til investeringskostnaden du hadde, noe som vil gi deg en fast lav strømpris i løpet av levetiden til solcelleanlegget.

Slik vet du at din bedrift regnes som strømkrevende

Gruppen elektrisitetsintensive bedrifter omfatter bedrifter som bruker minst 0,015 kWh per kroneomsetning, eksklusiv oppvarming. Det er altså ikke bransjen du er aktiv i som avgjør om du har rett til støtte, men hvor mye strøm virksomheten krever.

Elkostnadsstøtten dekker perioden oktober til desember 2022 og omhandler kun den delen av strømkostnadene som overstiger halvannen ganger selskapets gjennomsnittspris i 2021. Søknaden er åpen mellom 6. mars og 17. april 2023. Denne støtten skal utbetales i tillegg til den generelle elstøtten til næringslivet. På energimyndighetens nettsider kan du bruke deres beregningsverktøy for å finne ut hvor mye støtte din bedrift har krav på.


Emma Nygren Tibblin avatar
Vill du dela nyheten med någon?