Nye regler for statlig solcellestøtte til landbruk, bedrifter og BRF

Fra nyttår 2021 trer nye regler for statlig solcelletilskudd i kraft. Vi har tidligere skrevet om nye SolRoten for privatpersoner. Nå har regjeringen også vedtatt endringer i forskrift (2009:689) om statlig støtte til solceller, som berører landbruk, bedrifter og BRF.

Regjeringen foreslår i budsjettproposisjonen for 2021 at det legges til 260 millioner svenske kroner til formålet. Samtidig er det vedtatt at støttenivået skal halveres til 10 prosent av investeringskostnaden, som trer i kraft fra 15. januar 2021.

Datoen for når installasjonene senest skal være ferdig endres til 30. september 2021 og tidspunktet for å kreve utbetaling endres til senest to måneder fra ferdigstillelsesdatoen angitt i vedtak om støtte.

Ifølge beregninger fra Energiverket vil budsjettet for 2021 være nok til rundt halvparten av bedriftene som nå står i kø for å få støtte.


admin avatar
Vill du dela nyheten med någon?