Fem grunner til å bygge flere solcelleparker

Både Energimyndigheten og Svensk Näringslivsforening har i ulike undersøkelser konkludert med at Sverige i fremtiden vil ha et strømforbruk på 190–200 TWh per år. For å møte etterspørselen ser EnergiEngagemang på solcelleparker som et utmerket supplement til dagens energikilder.
– Solenergi kan raskt bygges ut og kan effektivt avlaste strømnettet, sier Jonas Weissglas, markedsdirektør i EnergiEngagemang, som nylig bygget Sveriges største solcellepark utenfor Strängnäs.

Solenergi generelt, og storskala solenergi spesielt, spiller en svært viktig rolle for å styrke det svenske energisystemet. Ved å bygge ut solparker kan Sverige møte den økende etterspørselen som et komplement til de etablerte energikildene. – Vi synes det er viktig å se solenergi som et markedskomplement fremfor å klassifisere det som en alternativ energikilde. Utvidelsestakten rundt om i verden viser at solenergi kan regne med, sier Jonas Weissglas og lister opp fem klare fordeler:

 1. Rask og billig å bygge
  Å bygge en større solpark tar omtrent et år, inkludert tid til forberedelse. Sammenlignet med mange andre energikilder er solenergi den raskeste energikilden å bygge. Den korte tiden bidrar også til at kostnadene ved konstruksjonen er relativt lave.
 2. Produser når vi konsumerer
  Alt fra fabrikker til kontorer og skoler som starter om morgenen når solen står opp, stenger igjen når solen går ned. Siden vi mennesker er aktive i dagslyset, samsvarer produksjonskurven for solenergi veldig godt med kurven for strømforbruk.
 3. Produserer når atomkraft revideres
  Normalt stenges kjernekraftverkenes reaktorer i sommermånedene for planlagte revisjonsstanser. Det er også i sommermånedene solceller naturlig produserer mest energi. Med mer solenergi kan strømnettet avlastes bedre når atomkraftverkene ikke produserer like mye.
 4. Produserer når det ikke er vind
  Ved høytrykk om sommeren gir solenergi maksimal energi. Dette faller vanligvis sammen med når det er minimal vind. I løpet av vår- og høstmånedene når det blåser mye, er vindkraft effektiv og produserer mye energi. Solenergi er et godt supplement som produserer når vindkraft ikke gjør det.
 5. Sparer energi i vanntanken
  Akkurat som sol- og vindkraft er vannkraft væravhengig. Jo mer nedbør jo bedre. Når somrene er tørre, er det godt å kunne spare på ressursene som er tilgjengelig. Med en utvidelse av solenergi er det mulig å spare vann i magasiner og dammer for vinteren.
Flere bedrifter vil i fremtiden eie sin energiproduksjon

I samarbeid med HSB Södermanland har EnergiEngagemang nylig innviet en solcellepark i Strängnäs – et initiativ som Jonas Helander mener flere burde ta tak i.
– Bedrifter som velger å bygge solparker bidrar aktivt til å få fart på utvidelsen av ny fossilfri energiproduksjon. Å kunne eie sin egen energiproduksjon er vanlig i Europa i dag, og jeg ser at det også vil være tilfelle i Sverige som en naturlig utvikling.

Ved å supplere vind- og vannkraft med solenergi utnytter vi all slags vær og kan stabilisere strømproduksjonen gjennom hele året. I dag kommer cirka 0,5 prosent av strømnettet fra solenergi, men det er rom for å bygge ut 20 ganger mer enn det som finnes i dag.


admin avatar
Vill du dela nyheten med någon?